”Vem säger ni att jag är?”

”Och ni, vem säger ni att jag är?”

På söndag är det Apostladagen, och där frågar Jesus sina lärjungar både vad andra säger om honom och vad de själva säger.

Ibland blir det lite för stor fokus på aposteln Petrus just kring den här frågan eftersom Jesus säger så stora ord just till honom. Men jag tycker inte vi ska se hans svar bara som hans eget personliga, utan också se att han talar för de andra. Hans svar är nämligen urtypen för Kyrkans svar, de troendes lojalitetsförklaring till Jesus.

Av det Jesus säger till Petrus förstår vi att trons svar inte kommer genom spekulationer och åsiktsinventeringar. Det kommer från den som vågat steget ut i tron på att Jesus är den Frälsare som alla andra (eventuellt) fortfarande väntar på.

Petrus får svara för varje kristen genom alla tider. ”Du är Messias, den levande Gudens Son.” Detta är apostlarnas tro, hela den världsvida kyrkans levande tro.

Om vi låter dagens övriga texter få komma in här kan vi höra Petrus berätta för sina lärjungar hur de genom tron på Jesus blivit ett utvalt släkte, ett heligt folk som skall förkunna hans storverk. Vi kan också lyssna till profeten Jesajas omtumlande möte med Herren där han får sin profetkallelse. Både för Petrus och för Jesaja sker mötet med Gud så tydligt i deras liv så ingenting kan bli sig likt efter det. Och de fick med sig ett budskap som talar om Guds storhet, om hans godhet och hans önskan att möta varje människa.

I budskapet ingår ett uppdrag – att berätta, att förkunna Guds storverk, att utmana människor till att bli – som Petrus sa – levande stenar i ett andligt husbygge.

Frågan är viktig: Vem är Jesus? Men Jesus har visat oss att den åtminstone har två utgångspunkter. Den ena delen handlar om vad människor i allmänhet kan tänkas tro om honom. Det är inte oväsentligt eftersom vi som Kyrka har ett apostlauppdrag – att liksom profeten Jesaja säga ”sänd mig” till att berätta för dem jag möter vad det betyder att upptäcka svaret på frågan – vem är Jesus?

Kyrkans svar, och därmed även den enskilde kristnes svar behöver vara lika tydligt och frimodigt som det Petrus en gång gav. Och även om vi kan lyssna till alla andra röster om Jesus måste vi vara tydliga med att föra vidare det arv vi fått genom Petrus – och alla de andra apostlarna.

Så:

När den kristne kan bekänna att Jesus är Messias, Frälsaren – då blir apostlarnas trosarv levande också nu. Det är ju därför vi vågar tala om en apostolisk tro – som inte är någon vackert formulerad rubrik utan just det som är innehållet i Petrus bekännelse: ”Du, Jesus, är Messias, den levande Gudens son.”

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.