Vad kännetecknar en god ledare?

Vad kännetecknar en god ledare?
(Några tankar inför kommande söndag)

Är det inte det som den tredje söndagen i påsktiden handlar om? Allt prat om herdar hör en gammal tid till – men innehållet i sig är tidlöst därför att det handlar om människor och människors sätt att förhålla sig till varandra. Och det handlar om Jesus och hur han är den ende som vi säkert kan luta oss mot – som den gode herden (i det bibliska språkbruket).

Normalt har det varit svårt för präster att den söndag som kallats ”herdens söndag” förbigå det som i Jesu efterföljd är prästens egen roll, ledarskap, ”herdeskap”. Det är nog något alla ni som inte är präster nog får fortsätta att stå ut med då denna söndag är en av de få som tydligt bör tala till alla präster om vårt eget ledarskap – inte minst på trons och andlighetens område.

Men i grunden är ett gott ledarskap ungefär detsamma oavsett var och i vilken situation?

Söndagens kommande texter: GT – Hesekiel
Gud lovar – en herde, en Guds tjänare av kung Davids kaliber, en som kallas herde för folket.

Som en herde slåss han mot vilddjuren så att folket kan sova tryggt och leva tryggt i sitt land därför att de inte är kuvade, inte förslavade utan fria människor, ohotade av elaka potentater och säkra på att Gud skall ge dem både regn och skörd. Och förstås inse att Gud är med dem, och glädja sig över det.

Epistel – Hebreerbrevet
Den okände teologen ber i sin bön om att den Gud som uppväckt den store herden, Jesus Kristus, från de döda skall styrka de troende i sitt liv, i att leva efter Guds vilja. Och trosvisst be om att det som behagar Gud skall förverkligas i våra liv. Därför att Gud är stor.

Evangeliet enligt Johannes
Han som kallas den gode herden, Jesus själv, säger just att han är en herde som ger allt för sina får – en ledare som vill leda, inte härska, en ledare som lever för att tjäna dem han har fått på sin lott. När vilddjuren kommer slåss han, inte för sitt eget bästa utan för deras som han tjänar. Och alla vet vem som är den gode ledaren, herden som inte överger, som inte håller sig undan.

Den lilla brasklappen – de där andra som den gode herden skall leda, de som vi inte känner, de får vi lämna därhän och inse att han är större än vad vi tänker. Men att alla hans ”får” hör ihop, var de än befinner sig i världen och livet. Det tror jag. 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.