Tvättade fötter och omvända roller

Skärtorsdagsmässa 2015 i Herråkra – Predikan

”Förstår ni vad det är jag har gjort med er?”

Mitt i måltiden avbryter Jesus ätandet och står upp och tar fram vatten och handduk och tvättar lärjungarnas fötter. Nog begrep lärjungarna det. Deras fötter blev tvättade. Smuts och damm sköljdes bort. Det var säkert skönt också.

Men förstod de? Petrus protesterade ju! Inte ska väl DU tvätta mina fötter!? Det var ingen konstig reaktion. Det kom från ryggmärgen – Petrus hade tyckt det var helt i sin ordning om Jesus bett honom att tvätta sina fötter.

Ibland behöver vi tänka efter vad vi egentligen har hört – och vad det betyder. I varje mässa talas det om hur Jesus med sin död på korset dött för vår skull, och när vi tar emot nattvardsgåvorna brukar vi höra orden ”för dig”. Här är något för oss! Jesus har dött och uppstått för oss och för våra synders skull. Och vi tar emot det i den heliga måltidens bröd och vin. Ja, vi tar till och med emot honom själv.

Men vid den första skärtorsdagens måltid gör Jesus något för sina lärjungar (tvättar deras fötter) och frågar dem sen om de förstått vad det är han har gjort med dem. Han är väl medveten om förhållandet dem emellan. Han är mästaren, de är lärjungarna. Men det han gör är att lära dem att inte göra skillnad på människor. Det gör han genom att bli deras tjänare. Ungefär: Ni kallar mig mästare och Herre:  – jag tvättar era fötter. På samma sätt är ni skyldiga att tvätta varandras fötter!

Det går att uppfatta detta som något vi kan göra – exempelvis som en engångsgrej på en skärtorsdag. Så gör man i en del kyrkor för att visa på vad Jesus gjorde. Påven i Rom har säkert idag tvättat några människors fötter just för att visa på detta exempel.

Men denna symboliska handling har inte Jesus tänkt enbart symboliskt. Lika lite som själva nattvardens måltid. Han har sagt att vi ska dela brödet och vinet med varandra. Men inte som en symbolisk handling (även om det också har ett symboliskt värde) utan som en handling i tro. På samma sätt som vi vid jul förkunnar att Gud har blivit människa, tagit plats i samma gestalt som vi – så är det också i nattvardens måltid; det heliga tar plats i det synligt förgängliga brödet och vinet – och i oss som tar emot det.

Det Jesus säger till Petrus förklarar vad det handlar om; att tillhöra Jesus: ”Om jag inte tvättar dig har du ingen gemenskap med mig.”

”Förstår ni vad det är jag har gjort med er?“

Jesus bjuder oss till måltid också på denna skärtorsdag. När vi låter hans kropp och blod, brödet och vinet, bli ett med oss så gör han något med oss. Det som profeten Jeremia talat om, och det Hebreerbrevets författare skriver om syndernas förlåtelse blir då också verkligt. Han gör med oss så att Gud glömmer bort våra synder och aldrig mer kommer ihåg dem. De är avtvättade och bortsköljda och vi är rena.

Men det är också mer än så! Gemenskapen med Kristus är inte till för enbart vår egen skull. Fottvättandet är ett exempel som Jesus ger oss för att vi ska göra som han. Inte symboliskt tvätta fötter, nej det räcker inte. Det handlar om de omvända roller som Jesus försöker lära oss människor att våga gå in i. I det liv som vi har med varandra – för varandra. Och han är det exempel som visar oss vägen; Gud som blev människa, Gud som tjänar sin skapelse, ja Herren själv som betjänt.

”Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.”

Så säger Herren själv.

Ära åt Fadern och Sonen och den helige Ande…

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.