Trovärdig tro?

Trovärdig tro! Vad är det? Om det handlar den tredje söndagen efter Trettondedagen. Vem är trovärdig i sin tro? Och vad är tron för något egentligen?

Både i evangeliet (Matteus (8:5-13) och de övriga texterna talas det om tro som inte är förknippad med någon särskild grupp av människor. Det är nämligen lätt hänt att vi får för oss att tro bara är för dem som går i kyrkan, och att det är vi som egentligen vet bäst hur tron fungerar.

Men Jesus fann en större tro hos en romersk officer än hos sina landsmän. Och Salomo talar om hur viktigt det är att förstå att Gud lyssnar till varje röst som åkallar honom. För Gud är allas Gud, och för att människor ska kunna lära känna honom kan ingen sätta sig högre än andra och tro sig om mer tro än andra. Det lär vi oss av den romerske officeren!

Men också Paulus talar om att tron är en kraft som räddar var och en som tror. Så tron behövs. Men den är till för alla. Endast en sådan tro som bejakar det är trovärdig.

När Jesus säger till folket att han inte funnit så stark tro hos någon i Israel som hos den romerska officeren är det en stark kritik och en fingervisning om hur Jesus ser på hur vi människor ofta vill invaggas i en säkerhet där vi tror att vi har hela sanningen. Men han säger att ”rikets egna barn skall kastas i mörkret utanför…” som en varning till dem som tror sig veta exakt vem som är mest troende.

Denna söndagens texter borde vara en tröst för alla som känner sig osäkra på om deras tro räcker. Vi har rätt att vara osäkra, men också att kasta oss i famnen på Jesus förbehållslöst och säga ”jag tror, hjälp min otro!”

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.