Tro i landet Lagom

Tankar inför andra söndagen efter Trefaldighet

Det är övertydligt i evangeliet att Jesus mötte de svaga i samhället, de utstötta, dem som ingen ville vara med, på ett sätt som blev stötande för de flesta andra. Han äter med tullindrivare och syndare! Som min doppräst som ofta satt med alkoholisterna på torget i Reykjavík – om honom gick det rykten om att han var alkoholist eftersom han satt där. De hade väl inte koll på förebilden – Jesus!

Som biskop Bo Giertz skrev i sin bibelkommentar, att det budskap som finns i den kristna tron var lika dåraktigt då som det är nu. Det är inte så att tron varit självklar någonsin!

Kallelsen, det som är att möta Gud och bli indragen i trons värld – det kan vända upp och ner på en människas liv. När det inte gör det kanske vi skulle vara mer på vår vakt och undra vad vi har missat?

I landet lagom är det väl inte så konstigt att det är så tunt med tro…

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.