Treenig gemenskap i Gud

Heliga Trefaldighets dag är en stor högtidsdag! Så stor att flera månader som följer kallas söndagar efter Trefaldighet.

Gud visar sig på olika sätt, men är alltid en och densamme. Gud är gemenskap; Fader, Son och Ande.  Denna gemenskap är levande och verksam och i denna gemenskap berättas hela frälsningshistorien med Kristi död och uppståndelse och återkomst som kulmen. Och allt detta har vi del av genom tron på Kristus.

I Kristus blir Gud förklarad. Inte så att vi begriper utan så att vi kan se vem Gud är och vad Gud vill oss. Att begripa treenigheten är inte nödvändigt. Det är som att säga att vi kan begripa Gud. Men vi kan leva i den gemenskap som finns hos Gud genom Jesus Kristus och i den helige Ande.

Så visst har vi del av en treening gemenskap i Gud!

Och denna Gud kan vi älska av hela vårt hjärta, hela vår själ och all vår kraft som det står i femte Mosebok.

Söndag eftermiddag: Hur blev det ? Blev det någon predikan? Jo, här kan man läsa den

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.