Tre i en och en i tre

Tre i en och en i tre. Det är ett sätt att tala om vem Gud är – som Fader, Son och helig Ande, den treenige Guden.

Treeninghetens söndag fokuserar på olika yttringar av Gud. Ibland kan vårt tal om Treenigheten bli lite för teoretiskt just därför att Guds väsen i sin helhet alltid är större än vad vi kan förstå. Men i Bibelns berättelser möter vi Guds väsen i handling.

Vi kan inte existera utan Gud. Gud har valt att uppenbara sig som Fadern, Sonen och den helige Ande. Det är Fadern som i skapelsen talar så att det sker, Sonen är Ordet som utgår från Guds mun (och blir människa) och Anden är kraften som genomför allt det som sker, Guds närvaro och gemenskap som räcks till oss från Gud genom Jesus.

De gamla teologerna i fornkyrkan fick kämpa en del för att sätta ihop teologin kring Treenigheten. Särskilt framträdande och typiskt är det som vi kan läsa i den Nicenska trosbekännelsen.

Att det behövs teologi för att förklara Treenigheten är självklart. Men den räcker inte hela vägen fram. Vi måste också här i tiden här och nu fundera över vad det betyder att Gud är så stor att han inte låter sig definieras så att vi kan täcka in allt. Det bara är så.

Jag kan rekommendera läsning av flera av Peter Halldorfs böcker om Anden. Och även Wilfrid Stinissen. För oss som kallas lutheraner behövs en läsning särskilt om Anden så att vi kan förstå mer av Treenigheten och därmed också mer av Gud. Somliga delar av modern svensk teologi är lite för fästa vid skapelseteologin och för lite Jesus och Anden. Men det går ju att ändra på.

Tre i en och en i tre. Gud är större!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.