Tanke känsla och handling

”Gudomliga ljus i mitt hjärta, genomlys min tanke min känsla och min handling”

Sirach 13:26 ”En ljus uppsyn vittnar om ett glatt hjärta. Att komma på visdomsord kräver mödosam eftertanke”.

Mödosam eftertanke är kanske inte någon favoritsysselsättning för människor. När allt skall ske snabbt och helst smärtfritt kan det vara som ett hot att tänka sig att behöva bemöda sig om att tänka länge och väl kring livets väsentligheter. Så väl att det trots det finns människor som inte har låtit svårigheterna fälla deras eftertanke.

Gudomliga ljus i mitt hjärta genomlys min tanke, min känsla och min handling. Kring denna lilla vers vill jag ta fram några bibelord:

Att våra tankar, ord och gärningar hör ihop blir vi medvetna om varje gång vi firar mässa och ber syndabekännelsen. Dagens tema är en bön om att Guds ljus skall lysa in i våra tankar, ge oss insikt, känsla för det som är Guds vilja och mod att handla därefter.

Kol 3:17

”Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.”

1 Joh 3:18

”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning-”

Ordet känsla är ibland lite för känslosamt. Varför inte göra som Sirach i stället och tala om insikt – det är lite av samma sak:

Sirach 1:4     ”Före allt annat skapades visheten; tanke och insikt finns till av evighet.”

När vi då övar oss i att sammanföra våra tankar, känslor och handlingar (mödosam eftertanke krävs då) kan det vara viktigt att ta vara på andras mödosamma eftertanke:

Ords 15:13     ”Glatt hjärta ger ljus uppsyn, sorg skapar modlöshet”.

Glädje är viktig! Guds ljus bär inte modlöshet in i våra liv. Vår mödosamma eftertanke har fått löfte om hjälp på vägen – både genom det Ord som redan är skrivet och lämnat till oss som Bibeln, och därigenom också löftet att Gud själv skall bära oss (genom sin andes kraft)

2 Kor 4:6      Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.

”Gudomliga ljus i mitt hjärta,

genomlys min tanke

min känsla och min handling”

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.