Trons kraft och livets motgångar

Trons kraft och livets motgångar. Många förutfattade meningar har vi människor om tro – både vi som tror och vi som inte gör det. Trons kraft handlar den närmaste söndagen om. Där berättas bland annat om en blind som Jesus botar. Men i stället för att glädjas med den blinde blir han anklagad för att vara född i synd och botad av en galning (Jesus).

Att möta en motgång på grund av sin tro hör till det normala. Att vara kristen är inte något annat liv än det vi lever här, precis som alla andra, troende eller inte. Och motgångar hör till allas liv. Men den som tror har fått fler redskap och hjälpmedel att tackla sina motgångar, vare sig de kommer från dem som motsätter sig tro eller dem som försöker låsa in tron i ett färdigt system. Vi kan ju använda oss av alla de vanliga medel som finns till buds i världen; psykologi, doktorer, retreater, vila, rörelse. Men vi har mer! Vi har Guds löften och kraft.

Och nyckeln till kraften och friheten är alltid Jesus!