Människovärde bara för vissa?

Ibland undrar jag om människovärdet bara är till för vissa utvalda. I riksnyheterna kommer det ena efter det andra fallet av vanvård inom äldreomsorgen. Ibland handlar det om människor som beter sig illa mot de äldre och visar därmed ett dåligt omdöme och illa dold kärlekslöshet gentemot dem som de ska vårda. Ibland handlar det om direkt vanvård som verkar komma av alla besparingar inom vården.

Nu utpekas särskilt det privata företaget Carema. Det berättas om vägda kissblöjor och allt möjligt som det nästan är så otroligt att jag undrar hur det kan gå till. Men kanske spelar det mindre roll vad företaget heter. I den rapportering och debatt som varit i Linköping verkar de ledande politikerna (Kd och M) sjunga en onyanserad lovsång över den privata företagsamheten och det självklara med att ta ut goda vinster. Och jag som trodde att det var ett självklart samhällsansvar att ta väl hand om de människor som varit med och bygga upp det samhälle som vi nu får leva i. Att värna de äldres liv och hälsa, för vi har mycket att tacka dem för.

Undrar hur politikerna gör när de upptäcker att de själva hamnat på hemmet, utan särskilt god omvårdnad eftersom de själva varit med om att driva på utvecklingen så att människovärdet urholkas? Då är det för sent. Och vem vill då hjälpa dem?

Skulle vilja skriva mer om detta, men hinner inte. Men jag mår illa av den kapitalistiska anda som går in i alla sammanhang utan någon större form av ansvar för människovärdet. Förutom för vissa. Men inte för de gamla och sjuka.