Ta vara på Guds goda gåvor

I Bibelns första skapelseberättelse sägs det att när Gud såg på det han hade gjort konstaterade han att det var gott. Det var som det skulle vara.
I allt detta låter Gud människan komma fram som sin avbild – med ett arv och ansvar från Gud att se till skapelsen och inte förstöra eller slösa bort den.

Söndagen nummer nio efter Trefaldighet talar om förvaltarskap och ställer frågor till oss om hur vi tar hand om de goda Guds gåvor som vi fått.

Det kan då handla om hur vi ser efter jorden, skapelsen. Det kan tala till oss om hur vi tar vara på våra egna förmågor, de som vi också fått som en gåva. De finns ju där, men måste övas, vårdas, ses om.

Liknelsen om de tre förvaltarna som fått sitt ansvar helt utifrån sin förmåga handlar inte om hur viktigt det är att förvalta pengar så de växer och ger avkastning. De handlar inte heller om hur hemskt det blir för den som inte gör det. Istället berör det vårt liv som vi lever och hur vi tar vara på det. Vi har ju fått det som en gåva från Gud.


Att det då är viktigt att inte gräva ner sina förmågor och tro att de inte duger till kan vara nödvändigt att ha med sig på vägen. För Guds nåd verkar i olika former som aposteln skriver… men den fungerar!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.