Småaktigt och vidsynt

Ingen vill vara småaktig, petig och gnällig. Ingen vill väl bli kallad det i varje fall. Det låter negativt. Det talar om en för stor portion egoism i förhållande till öppenhet mot annat. Det är jagets småaktighet. Det som alltför ofta styr och ställer i våra liv.

Samtidigt har många människor upptäckt områden i livet där det är viktigt att se längre. Vidsynthet handlar ju om att se längre och bredare i stället för att snöa in på en liten småaktig fläck hela tiden.

Jag tror att vi ofta tror oss om att vara vidsynta (om vi vet vad ordet betyder) men i själva verket är vi tämligen inskränkta och småaktiga. Vi ser gärna ut över grannskapet (hela världen eller mer närmare in på) och bestämmer oss för att det vi ser är att människor gör fel och tänker fel. När syriska trupper urskillningslöst mejar ner sina medmänniskor, dem som de borde skydda i stället, eller när vi hör om någon ny skandal bland höga beslutsfattande i världen, läser om korruption och mutskandaler eller vad som helt, då är vi snabba med att fördöma och förkasta. Och det hoppas jag verkligen att vi gör. Men om vi samtidigt tror att vi själva aldrig skulle kunna bli så inskränkta eller så elakt våldsamma så har vi inte begripit hur den mänskliga naturen fungerar.

Vi bär det småaktiga inom oss, möjligheten att välja fel och skjuta ner oskyldiga människor, vilja tjäna mängder av pengar på andras bekostnad, eller att mobba och utsätta människor för förnedrande behandling. Om en människa kan göra det, så kan också en annan.

Men om vi vänder på det så ser vi också möjligheten, ja den enda möjligheten till förändring. Att varje människa lär sig se på andra människor med ögon som är vidöppna, mottagande och kärleksfulla. Om en människa kan vara ett föredöme för andra så kan alla vara det.

Möjligheten att göra gott och göra ont finns alltid – och vi har att välja varje sekund. Vi väljer rätt och vi väljer fel. Andra väljer rätt och väljer fel. Det gäller att lära sig att vi är i samma båt. Inte småaktigt låsa sig fast vid sin duktighet eller sina fel och brister – eller andras. Se ut över nejden, världen eller vad vi ser som oss närmast och vara öppna för andra människors väl och ve.

Vi ska fördöma våld, korruption och allt som kan kallas ont. Och hålla oss från det själva. Och ta vara på möjligheten att förändra världen inifrån.

 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.