Septuagesima – att urskilja ett sammanhang

 

Hur ska jag begripa mig på Gud?!

Den frågan finns hos många. Inte nog med att vi ibland undrar om Gud alls existerar, men även när vi inte tvivlar betyder det inte att vi automatiskt förstår oss på Gud.

Ibland behöver vi därför några väl valda visdomsord. Ett sådant finns hos Predikaren 3:11

”Allt vad Gud har gjort är skönt i rätta stunden. Han låter människor urskilja ett sammanhang, men aldrig kan de fatta Guds verk från början till slut.”

Urskilja ett sammanhang – att se ett mönster, att förstå sig lite grann på en komplicerad verklighet, det är kanske vad vi kan göra också när det gäller Gud. Vi ser en liten del av bilden, men aldrig hela. Och det måste vi förhålla oss till.

Berättelsen om Jona (Jona kapitel 3 och framåt) som är missnöjd med Gud kan faktiskt lära oss lite om detta. Jona fick uppdrag att i den stora staden Nineve förkunna för folket att de levde på ett felaktigt sätt och att staden skulle gå under om de inte ändrade sig. Till Jonas stora förvåning lyssnade folket på honom och gjorde bättring, slutade med ”sin ondska” – vad det nu var.

Men Jona blir arg på Gud. Det låter ungefär så här: ”Jag visste väl att du egentligen aldrig tänkt något annat än att rädda dem, eftersom du är så kärleksfull, så varför behövde jag predika för dem och varna dem? Jag känner mig bara löjlig.”

Och Jona ger sig av ut från stan och bestämmer sig för att på avstånd se på om det nu händer något. Men det enda som händer är att Gud låter ett träd snabbväxa upp för att ge honom skugga – och dagen efter vissna bort och försvinna. Det gör att Jona bara blir ännu mer arg på Gud och tycker att han har full rätt att vara sur.

Det Gud då säger till Jona kan vi behöva fundera över: ”Du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv fått att växa…” ”Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve…?”

Eller: Varför har du så mycket åsikter om allt som sker? Tror du verkligen att du förstår så mycket att du kan kritisera Gud för att vara kärleksfull och förlåtande bara för att du själv inte kan vara det?

I evangeliet ger Jesus en liknelse om förhållandet mellan en tjänare och hans ”herre”. Även om tjänaren fick lön för sitt arbete så var arbetsuppgifterna inte sådana som han själv kunde välja. Ta hand om fåren. Laga maten! Passa upp mig! Det är ditt jobb! Du kan inte välja att göra något annat så länge du inte är ledig. Och inte förvänta dig något beröm.

Det låter lite hårt. Men livet levs inte bara på våra egna villkor. Det finns saker som helt enkelt ingår i livet, och som vi behöver lära oss att förhålla oss till, oavsett vad vi tycker om det. Det är söndag idag och måndag i morgon. Det väder vi får i morgon får vi se då. Det är inte vi som bestämmer.

Inte heller var det profeten Jona som bestämde över hur Gud skulle göra med Nineve. Hans uppdrag var att predika, att varna. Deras uppgift var att välja hur de svarade på hans förkunnelse. Och i allt det fanns Guds vilja och önskan synlig: Han ville att folket skulle bry sig om varandra, välja kärlek före hat, välja att göra det goda i stället för det onda. Därför att Gud är sådan. Full av kärlek och omtanke – och nåd. Nåd – ordet som säger att ÄVEN om vi inte har förtjänat att bli älskade eller förlåtna så är det alltid det Gud vill göra mest av allt.

Jona var inte helt nöjd med Guds nåd. Han ville nog ha lite mer straff, att folk skulle få skylla sig själva när de gjort fel. Och sådana är ofta vi människor. Så länge det inte gäller oss själva, för då blir vi oftast väldigt angelägna om att gå fria, medan vi gärna har åsikter om andra.

Just därför är det bra med den vackra texten från aposteln Paulus i dagens epistel. Han väljer att tala om hur mycket hans vänner i Filippi betyder för honom. Han ber för dem, han tackar Gud för dem för de finns i hans hjärta och är lika viktiga för honom som hans eget liv.

Hans önskan vill jag föra fram: ”Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris.”

Eller som Predikaren skrev: ”Jag vet att vad Gud gör består för alltid, ingen kan lägga något därtill, ingen kan dra något därifrån. Så handlar Gud för att man skall bäva inför honom.” (3:14)

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.