Septuagesima 2014

Septuagesima 2014. Predikan och högmässa i Landeryds kyrka. För den som inte kommer dit kan den ju läsas i efterhand.

”Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss?”
Petrus visste att hans beslut att följa Jesus fick stora konsekvenser för hans liv – och han gjorde allt han kunde för att visa att han valde bort sitt gamla liv.

Men Petrus är som de flesta andra – en vanlig människa som mitt i alltihop undrar – hur skall det bli sen?

Vi människor vill gärna sätta etiketter på varandra – rangordna och bestämma vem som är störst eller minst, viktig eller oviktig, eller kanske vem som har rätt eller fel. Troligtvis gör vi det för att vi är osäkra på oss själva och söker efter någon form av bekräftelse på att vi är sedda, viktiga för någon annan än bara oss själva.

Men Gud sätter inte etiketter. Utifrån dagens bibeltexter kan vi se att Gud har ett helt annat sätt att se på oss människor än vad vi oftast tror. I dagens texter ser vi de stora kontrasterna och kastas mellan vår egen småaktighet och Guds stora barmhärtighet.

”Det är de små, små detaljerna som gör det!” Så skrev Povel Ramel i en skojig sång. Och han har ju rätt!

Det är i det lilla vi hittar det stora – om vi söker efter den stora visheten kanske vi ska börja i de minsta detaljerna!

Det sägs i Salomos Vishet – vår första läsning idag.
Som vågens minsta vikt är hela världen för dig, som en droppe av morgonens dagg, där den faller ner på jorden.

Som en droppe av morgonens dagg är hela världen för Gud! Men Gud ser hela tiden droppens inneboende möjligheter, det stora som finns i det lilla.

Men ibland fastnar vi i det som vi tror är stort och viktigt. Den upptäckten gjorde aposteln Paulus i sitt liv och han skriver om det så här: ”Men allt sådant som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust.” och ”För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar det på sophögen för att vinna Kristus:”

Jag undrar hur många av Jesu lärjungar genom tiderna vågat följa Paulus exempel och kasta sina gamla värderingar om vad som är stort och viktigt – på sophögen, utan att någon gång gå tillbaka och rota i skräpet? Det är bara att se hur ofta kyrkans folk stått på maktens sida, och gottat sig åt att få vara med i de fina salongerna – och hur sällan vi helhjärtat har följt den väg som vår Herre Jesus visat oss genom sitt eget liv.

Det är då ”inget fel på våra brister” – de finns nog kvar där så länge vi lever. Men någon har sett vilka vi är och ändå valt att älska oss rakt igenom trots allt.

Jesus säger själv till Petrus som undrar över hur han ska se på sitt uppoffrande liv som Jesu lärjunge:

Många som är sist skall bli först, och många som är först skall bli sist.

Det är ungefär som om Jesus sagt till Petrus: Varför bry sig om sådant som inte är viktigt? Den stora hemligheten finns redan i att Guds kärlek och barmhärtighet når ända in i den minsta droppen av morgonens dagg.

Kanske kan vi försöka begripa en liten bit av det stora i Guds kärlek – vi kan få hjälp ur Salomos vishet:

Men du är barmhärtig mot alla, därför att du förmår allt, och du överser med människornas synder, för att de skall omvända sig.

Du älskar allt som finns till och avskyr ingenting av det du skapat, ty du skulle aldrig ha gett gestalt åt något du hatade.

 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.