Se din konung kommer till dig

Palmsöndagen berättar om hur konungen kommer, ”ödmjuk och ridande på en åsna” precis som profeten sagt. Intåget i Jerusalem var som ett triumftåg, med människor som viftade, ropade och sjöng i glädje.

Alla förstod inte vad som skedde. Men tillräckligt många hade hört utläggningarna om den kommande Messias – och de verkade säkra på sin sak. Och så kommer han, äntligen – Jesus från Nasaret, profeten från Galiléen.

Folkets rop då blir också vårt rop idag: ”Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!”

Men de flesta av folket följde inte med sen – utan tog avstånd från Jesus. När vi från Palmsöndagen går in i det vi kallar ”Stilla Veckan” är det inte längre glada sånger och välkomnande atmosfär. Istället är det ifrågasättande, förräderi, fängslande, dom och misshandel, och till sist döden på ett kors som väntar Jesus. Men också här får vi följa med, det är därför det finns så många gudstjänster under påskveckan. Det är stort det som hänt. Och det berör oss alla.

Se din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.