Rädda sitt liv eller finna det?

Rädda sitt liv eller finna det?

Jesus säger: ”Den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall finna det.”
Sjätte söndagen efter Trefaldighet handlar om efterföljelse. Jesus kallar det att gå i hans spår.

När vi ser hans spår ser vi också att där kan vi inte gå lättvindigt. Han som gick ”lidandets väg” kallar också sina efterföljare att våga sig in i de svåra vägvalen. För Mästarens spår är tydliga men också väl valda.

Att följa honom blir därför ett helt livsprojekt, där vi får slita med frågor om vårt liv och vad vi gör av det. ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv?” Jesus utmanar – inte bara till eftertanke utan till ett förändrat sätt att se på hela livet, och leva det.

”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.”

Jesus talar om att det handlar om ett val, ett aktivt val. Om någon vill gå i mina spår…” så måste denne någon vara beredd på att aktivt välja bort sin själviskhet, och aktivt välja att ta sitt kors (vad det nu än är) och utifrån detta gå den väg som är Jesus väg.

Det handlar alltså inte om att passivt ta emot svårigheter och lidanden som något som Gud sänt i vår väg, utan att aktivt söka svaret på den svåra frågan: var är min väg och mitt liv en del av den väg som Jesus gått?

Många människor lever idag som om ingen Gud fanns. Det är också en väg, men knappast samma väg som de kristnas väg. Och ändå undrar jag om inte vi som säger oss vilja vara kristna ibland fuskar med att följa Jesus efter på hans väg och gärna ramlar iväg på andra vägar.

Det är väl inte så svårt att förstå. Det begrep Jesus väl och därför talade han allvar med sina lärjungar om detta. Och det allvaret består än idag.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.