Protest mot inhuman flyktingpolitik

Reaktion mot avvisning av kristna irakier

Det skrivs mycket om Sveriges behandling av kristna flyktingar från Irak. Jag vill också skriva några rader. Varje gång jag hör någon företrädare från migrationsverket eller ansvarig minister uttala sig så försvarar de sig med att alla prövningar är individuella och att det visst finns områden i Irak som är ”säkra” för kristna att bo i.

Samtidigt händer det mer och mer alarmerande saker i Irak. Det var ju västvärlden som invaderade, västvärlden som står för de kristna värdena, alltså är det de kristnas fel allt som händer av elände i Irak? Att folket i Irak lider, oavsett religion, är otvetydigt. Men när förföljelserna ökar måste också vi öka vårt engagemang för de människor som lider.

De kristna irakierna lider. De är bortkörda från sina hem, fruktar för sina liv. Och sen säger några korkade (jag har ju en förförståelse av att de inte är elaka, men kanske måste jag ändra skrivningen) byråkrater och ministrar att det inte är något problem att återvända. De kunde ju försöka själva!

Heder åt alla som kämpar för att hjälpa irakierna att stanna. Här kunde de bli en injektion i den alltför ofta fesljumma kristenheten.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.