Ord som lever och ger liv

Ord som lever och ger liv. Eller – ordet som lever och ger oss mycket att fundera på?

Söndagen Sexagesima talar om det ord som är Guds, det ord som kommer från Gud. Det är levande och verksamt, skarpare än något ”tveeggat svärd”. Det är ett ord som lever och ger liv, men som också avslöjar och uppenbarar sådant som gärna döljs i mörkret.
Vi vet alla att ord kan vara fantastiska – men också hemska. De kan tala kärlek men också hat. De värmer och de fryser ute. Sådana ord har vi hört själva, och ibland också talat.”Vem står ut med att höra på honom?” Det fick Jesus höra om sig själv. Och det har Gud fått höra av oss människor många gånger, när vi beskyller Gud för att vara antingen overksam eller stå för hemskheter som vi själva hängett oss åt. Också kristna kan ibland vilja skylla världens elände på Gud. I varje fall har jag mött det. Och ibland förstår jag frustrationen. Men vem är det som gör vad?

Människan är inte ensam. Ingen kan gömma sig för Gud. Men Gud tränger sig inte alltid på. Däremot finns han alltid nära, beredd att lyssna och ta emot – och tala till oss. Det Gud säger är då alltid ord som lever och ger liv. Men inte därmed sagt att det är ord som alltid stryker oss medhårs.

Några av dem som tyckte att Jesus talade vansinnigheter lämnade också honom. Men de som stannade kvar gjorde det därför att de såg något mer – det levande och verksamma ordet, det som vi ibland ger en stor bokstav för att tydliggöra det ännu mer; Ordet, det som skapar, det som är, och det som är Jesus Kristus.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.