Öppna processer

Läste lite kort om den isländska grundlagsförändring som nu arbetas fram – på nätet med hjälp av alla intresserade islänningar! Det måste man väl få kalla en öppen process! Det må vara att det lilla landet där jag är född inte har så många invånare och inte heller stor ekonomi, men det är inget fel på idéerna!

Kanske ett helt nytt sätt att tänka på demokrati? Det vill jag gärna tänka. För hur det nu än är så är det här med demokrati i vettig och riktig mening trots allt rätt nytt i historien. Och styresskick tenderar att skifta fort i svåra tider.

Jag läste också någonstans att många unga gärna vill ha starka ledare. Om det nu betyder något annat än goda ledare som kör med öppna processer så betyder det tyvärr något annat än demokrati. Nog för att de unga alltid har en näsa för vad som är fel i samhällets sätt att fungera, liksom att deras reaktioner ofta tar sig uttryck i överdrifter, men jag tror ändå att det är viktigt att makthavare alltid lyssnar på de unga och tar till sig deras funderingar.

Eller har de gamla glömt hur de själva en gång var som unga?

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.