Öppen för Guds Ande

Öppna dig!

Så säger Jesus till den döve man som han befriar från sin dövhet. Öppna dig, för Guds kraft kommer att komma över dig och göra dig hörande igen!

Tolfte söndagen efter Trefaldighet har överskriften ”Friheten i Kristus”. För den tidigare döve mannen betydde det att hans sinnen nu var så öppna att han kunde höra igen. För dem som såg vad Jesus gjorde betydde det ett under som talade om att Jesus hade kraft i sig så att han kunde få döva att höra och stumma att tala. Det var lite som ett sensationsskriveri i nutidens kvällspress eller skvallertidningar. Det är verkligen ”bra” att ha något att berätta om.

Men söndagens tre texter är olika varandra fast de talar om samma ting. Jesus talar – och då sker undret. Gud blir arg på Moses när han inte vågar tro på sig själv. Inte ens när Gud ger Mose ett tydligt mandat vågar han tro på sin förmåga. Paulus å andra sidan säger att han inte har någon förmåga som är hans egen – hans förmåga kommer från Gud.

Att tala om frihet är inte så svårt. Att vara fri är inte givet. Alltid finns det något som vill binda oss, begränsa våra möjligheter att fungera som fria människor. Ibland ger det sken av att vara befriande men skenet bedrar. Därför talar också kommande söndag om det spännande förhållandet bokstav och ande. ”Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.” (Paulus) Och där Andens liv finns där finns det frihet.

Sen får en förklaring om vad orden om att bokstaven dödar men Anden ger liv inte bli så fyrkantig att den blir en praktfull tavla som bara bevisar att bokstaven dödar…

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.