När livet är en öken

Evangeliet började med orden: ”Sedan fördes Jesus av Anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen.”

Fastetidens andliga miljö är just öknen, en symbol för prövningar och svårigheter av olika slag. Det vi lär oss av Jesus och hans 40 dagar i öknen bekräftas av kristna genom hela historien och därför blir också öknen en viktig kristen symbol!

Tröstlöshetens plats och hoppets plats!

Jag kan inte förklara det så bra som den katolske biskopen Anders Arborelius, så jag citerar honom: ”I Bibeln står öknen som en symbol för två till synes helt olika verkligheter. Först och främst är öknen en ändlös och tröstlös plats, där det alltid råder torka och allt liv är hotat. Därför är det inte så konstigt att öknen också pekar på det inre tillstånd där människan är som allra mest utsatt och blottställd. Men just därför är öknen också ett hoppets tecken på människans totala beroende av Guds kärlek och nåd. Bara han kan rädda människan från att duka under i öknen. Bara han kan befria oss från torkans och tomhetens välde. Bara han kan få öknen att blomstra.” (Kat. kyrkans hemsida 2006-03-04)

Längtan i tider av torka

Öknens symboliska värde finns i att jämföra vårt andliga liv med ett liv i en öken eller på en bördig plats. Alla upplever – och kanske ofta – att det andliga livet känns torrt och intetsägande, det smakar inte, det lockar inte till någon form av glädje. Fast det finns kvar som en längtan, som en törst eller hunger efter att slippa känna meningslösheten eller tomheten eller kanske alla de besvärliga frågorna som man ville ställa till Gud men inte vågar göra…

Berättelsen om Jesus och de tre frestelser som djävulen förser honom med blir en berättelse om oss var och en – om våra livs längtan och besvikelser, om törsten efter en tro som räcker längre än den som vi idag har, om gemenskap och upprättelse, upphöjelse – ja allt sånt man inte kan få i öknens ensamhet.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.