Midfastosöndagen

Midfastosöndagen kan man tala om bröd. Nästan det viktigaste som finns. När människor levt i fattigdom och nöd har brödet fått vara ett baslivsmedel. Vid en härlig festmåltid är bröd ofta omistligt. I vardag och fest, i lust och i nöd är brödet en bild av det vi behöver för att överleva. ”Ge oss idag det bröd vi behöver” – som i den nya översättningen av Herrens bön.

Bröd som bryts – talar om gemenskap och vänskap.

Bröd som bryts – talar om ansvar och fördelning av jordens resurser.

Bröd som bryts – talar om Guds närvaro och kraft i vårt eget liv.

Herre, du är vårt bröd

1. Bröd som bryts – talar om gemenskap och vänskap, vardagsliv och högtid.

Ge oss i dag det bröd vi behöver…

Det är inte svårt att tänka på tillfällen då vi har nytta av bröd. Frukostmackan kan för en del av oss vara något vi inte kan vara utan. Knäckebrödet som tilltugg till lunch. Brödet som ingrediens i våra vanliga dagar och i våra fester. Det finns där nästan jämt. En del av våra liv som vi delar med varandra.

Kanske är brödet en god bild för ett bra liv. Något handfast, greppbart – och som ger en mättnad som vi behöver för stunden. Och när vi delar brödet med varandra visar vi varandra vänskap, delar gemenskapen i stället för att hålla allt för oss själva.

Därför behöver vi bryta brödet – räcka det åt varandra som ett tecken på att vi vill gemenskap i stället för ensamhet, glädje i stället för sorg. Som man kan säga på en fest – ta ett bröd till, det finns så det räcker åt alla.

 2. Bröd som bryts – talar om ansvar och fördelning av jordens resurser

Midfastosöndagens GT-text berättar om när Herren gav israeliterna manna i öknen. De gick där och hungrade och längtade efter mat – och Gud hörde deras längtan och sa till dem att de ska få så mycket bröd de behöver. ”Då skall ni inse att jag är Herren, er Gud.”

”När de sedan mätte upp hade de som samlat mer inte fått för mycket och de som samlat mindre inte för litet, alla hade fått vad de behövde.”

Men alla får inte det som de behöver. Vi har bröd så det räcker åt oss alla. Nej, vi har mycket mer än så. Vi äter oss troligtvis mätta varje dag medan alldeles för stor del av jordens befolkning går hungriga, utan bröd för dagen.

Det kan vi inte acceptera! Även om vi inte vet hur det ska gå till, vet vi mycket väl att det är många som samlar in för mycket och ännu fler som inte samlar in någonting alls eftersom det inte finns något att få.

Kanske kan vi bryta vårt bröd och dela med oss…

3. Bröd som bryts talar om Guds närvaro och kraft i vårt eget liv

Jesus mötte människor som längtade efter att bli mätta. De fick bröd. Men de blev hungriga igen. Brödet som bryts är inte bara ett livsmedel som vi använder i vardagen för att mätta våra magar. Det är också något mer, precis som Jesus försökte inbjuda människorna till att förstå.

”Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv och som Människosonen skall ge er.”

En föda som består och skänker evigt liv – det erbjuder han till oss. Bröd som bryts, vin som delas, en annorlunda måltid som talar om en annan typ av mättnad än den vi får när vi äter våra vanliga måltider. I stället handlar det om vårt liv, som det har varit, som det är just nu, och som det också skall bli.

Där sitter också oftast våra frågor och funderingar:

Vad ska livet vara bra för – egentligen?
Hur ska det bli för mig – imorgon?
Vem är jag och vem skall jag vara?
Finns det något hopp för evigheten?
Bryr sig Gud om mig?
Hur ska jag kunna veta det?
Vågar jag söka upp honom? Tar han emot?

Ibland stannar vi där. Vi kan nog ta till oss talet om att Gud vill att vi ska ha gemenskap med varandra, dela brödet i vardag och fest. Ärligt talat behövs det ingen tro på Gud för att vi ska vilja äta oss mätta och vilja ha vänner att dela gemenskapen med.

Vi kan nog också samla oss kring paroller som ”Utrota hungern” – vi vet ju att miljoner människor svälter, och ibland får vi dåligt samvete för det. Då är det bra med Fasteinsamlingar. Men för det behövs heller ingen Gud.

När vi börjar tala om att Gud själv vill ge oss något som vi har svårt att begripa oss på – då blir det svårare. Det är på något sätt mycket mera påtagligt med vanligt bröd som kan fördelas till alla som är hungriga. Men ett bröd som mer talar om det andliga…

Jesus fick frågan: ”Vad kan du utföra? Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.

Budskapet till honom är: Vi har hört att Gud kan ge oss bröd för dagen så vi blir mätta. Det är bra. Men vad kan du göra?

Jesus sa: ”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”

Aldrig hungra, aldrig törsta. När vi skalat bort den bokstavliga meningen och slutat tänka på vanlig mat och dryck hamnar vi vid den heliga måltiden. Där äter vi för att släcka vår hunger och törst efter mening med livet, tron på Guds kraft i våra liv och hoppet om evigheten.

Och brödet bryts därför att det räcker åt alla. Och den som äter av det får smaka Herrens godhet.

”Herre, ge oss alltid det brödet.”

(Detta är en del av en av mina gamla predikningar, predikofri på söndag)

 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.