Med byråkrater och hårda regelverk mot framtiden

Rubriken säger det jag tänker – att dagens svenska samhällsstruktur rör sig mot mer omänskliga och hårda attityder gentemot människor som inte ”passar in” i mallen duktig, arbetande, osynlig och inte i vägen. Visserligen talar vi mycket om den svenska modellen, välfärdssystemet som är tänkt att förebygga orättvisor och hjälpa människor som inte klarar sig. Men när regelverksnissarna styr hittar de ständigt nya regler som mer går ut på att hindra än hjälpa.

I dagens Corren berättades det om en syrisk gammal kvinna som inte kan klara sig själv. Hon bor hos sin son, och hans familj är hennes enda trygghet. I Syrien finns inga släktningar. Genom sjukdom och handikapp är hon helt beroende av sin familj. Men den finns i Sverige. Och där får hon inte vara. Inga ömmande skäl föreligger enligt Migrationsverket. För de har bara följt regelboken. Och till Syrien kan man ju utvisa folk, det verkar helt ofarligt?

Det här är bara ett av allt fler fall som det berättas om. Det är bra att media tar sig an detta. Alla kan se att det här är vansinne. Det är omänskligt och kärlekslöst att låta ett härdat regelverk bli hårdare och hårdare så att snart inga undantag kan göras. Människor skickas ut i ovissheten, både genom utvisningar och för en del svenskar också genom utförsäkringar. Och allt politikerna gör är att beklaga att systemet inte fungerar fullt ut. Men gör något? Nej, det gör de inte. Och vågar de göra något åt det när herrar som Åkesson och company får mer och mer utrymme?

Enda som hjälper är en enad, folklig rörelse som säger ifrån!

 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.