Med alla änglars hjälp

Med alla änglars hjälp – inför Mikaelidagen kan man undra hur det kommer sig att världen inte är en bättre plats än vad den är.

Jesus säger: ”Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske Faders ansikte.”

När vi ser ut över en värld full av strider, hat, våldsdåd som visar ett förakt för människors värde, är det lätt att tappa modet. Kan det aldrig bli bättre? Lär vi oss aldrig?

Svaret på frågorna är att vi i varje fall ännu inte lärt oss detta enkla – att se varje människas liv som lika viktigt som vårt eget. Kampen för detta är en urgammal kamp, som kämpas på alla fronter, synliga och osynliga.
Mikaelidagen berättar om hur också Gud är inblandad i denna kamp och hur Guds änglar är med oss i denna kamp.

Så om Guds änglar är med oss – hur skulle det då se ut om de inte gjorde det? Det kanske vi ska fundera över. För kanske hjälper det oss att då inse hur viktigt det är att vi inte sitter med armarna i kors och förutsätter att någon annan ska göra det som är vår egen kallelse och uppgift.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.