I Marias närhet

I Marias närhet – vad betyder det för en kristen idag?

Fjärde Advent talar med oss om Maria och det barn hon bär, Jesus. Han som skall bli vår frälsare tillåter sig att bli buren av en människa in i världen. Det gudomliga och mänskliga möts och växer i Maria och det påverkar hennes liv för all framtid.

Men det påverkar också dem som möter Maria i vår tid. Men inte ett flyktigt möte, ett kort handslag och ett lamt ”god dag” utan ett riktigt möte på djupet. Som när två människor möts och finner varandras vänskap redan första minuten de möts.

Sånt händer. Och i evangeliet berättas det om när Maria möter sin släkting Elisabeth (som inom sig bär det barn som är Johannes döparen) så sker något mer än bara att de hälsar på varandra. De två barn som de bär kommunicerar också med varandra. Han som skall bli budbäraren reagerar på frälsarens närvaro – och det påverkar Elisabeth så att hon fylls av helig Ande och ropar ut välsignelse över Maria och honom som Maria bär.

Det är viktigt att närma sig Maria. När vi kommer nära Maria och tar vara på det som är Marias väg och uppdrag så hamnar vi förr eller senare alltid hos Jesus! Utan honom är Maria bara en människa i högen av oss alla andra. Med Jesus blir Maria stor, en förebild för oss, Guds moder, och trons moder.

Maria blev förälder när hon födde Jesus. Om ett barn är en gåva, så är Marias gåva Jesus och han är också hennes gåva till oss!

Men att vara nära Maria handlar inte bara om allt det som är härligt. Hon fick gå igenom smärta och tårar för att kunna ge oss Jesus.

Det gör många gånger ont att vara människa, i kroppen och i själen, för livet och världen. En förälders största smärta måste vara när barnet dör före en själv, också denna smärta har Maria delat.

Genom Marias liv går på något sätt allt mänskligt lidande, i ett stråk av gudomlighet. Hennes son, Jesus har visat oss att för Gud är inget mänskligt främmande, inte glädjen, inte lidandet, inte de största upplevelserna och inte heller de vidrigaste. Allt detta visar också Maria oss.

Snart firar vi Jesus födelse, men idag gläds vi med Maria för hennes liv och hennes ja till Jesus. Hon är en av dem som Gud använt för att visa oss vägen till tro och liv med Gud.

Genom Maria talar Gud till oss om tro och förtröstan, om ett helgjutet mänskligt liv som Gud längtar efter att ge åt varje människa. Idag, i morgon och i all evighet.

 

 

 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.