Levande historia

Jag är på kurs. Linköpings stift ordnar obligatoriska kurser för präster och diakoner. Det handlar bland annat om kyrkosyn, vad kyrkan är och vill vara. Men vi har också fått en snabb lektion i historia. Eller synen på historia. Det var fart och fläkt och spännande. Men jag gillade det.

Jag har alltid gillat historia. Inte att berätta historier. Det kan jag inte. Men allt det som hänt genom tiderna finns ju någonstans i något minne, eller någons minne. Vi är inte historielösa, men ibland beter vi oss som om den inte betydde något. Det gör den.

Kyrkans historia är som all annan historia fylld av människor. Människor som gjort något bra eller dåligt, minnesvärt på ett eller annat sätt alltså. Några lämnar rejält stora spår efter sig. De viktigaste är de som gjort något bra, något som har varit bra för andra människor snarare än dem själva.

Exempel – lite kort – Jesus!

Mer orkar jag inte skriva efter en heldag på kurs (och förresten är den inte slut än…)

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.