Kyrkan är något annat!

Jag gjorde en utflykt till Kumla tillsammans med några andra idag för att se hur man i Kumla pastorat arbetar med tidrapportering, bokningssystem m.m. Visst, det var en typisk ”förvaltningsutflykt” och inte alls för att se hur det andliga livet fungerar eller ens helheten. Men det var mycket intressant och nyttigt på många sätt.

Det som slog mig väldigt tydligt var hur lätt det var att se hur mycket enklare det är att arbeta i en mindre struktur. Det visste jag i och för sig. Och det kan ju vara för litet också! Dock inte i Kumla. Det lilla jag kunde se var att det lokala engagemanget och möjligheten att själva sätta agendan för vad som är viktigast att satsa på var tydligt. I jämförelse med vår stora Linköpingssamfällighet som har tre gånger fler kyrkomedlemmar, säkert sex gånger fler präster, mycket större muskler rent ekonomiskt och möjligheter att ha fler avancerade tjänster så blir vår struktur mer av en svårstyrd koloss med svaga lokala beslutsmöjligheter.

Och mer av detta (i Linköpings stift kallas det visst stordrift!) vill man att vi ska få i Svenska Kyrkan! Det förstår jag inte. Visst ser jag vad vi kan göra tillsammans i Linköping på grund av de större ”musklerna”. Men det har inte befrämjat de lokala församlingarnas liv nämnvärt. Och många viktiga beslut tas på fel nivå och av fel människor.

Jag önskar något annat. Och jag tror fortfarande att kyrkan är något annat.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.