Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen berättar om mötet med Guds ljus som kommit till världen. Ljusets namn är Jesus.

Symeon och Hanna som mötte barnet Jesus i templet hade inre ögon att se vem han var, och deras lovsång till Gud blir en berättelse om Guds godhet och nåd mot dem som hoppas på honom och inte ger upp.

Kyndelsmässodagen talar om ljuset som kommer från Guds evighet ända in i vår värld. Gud ”som ensam är odödlig, som bor i ett ljus som ingen kan nalkas”, han blir ett barn som Maria bär.

Och han blir ett barn som vi bär med oss in i den värld vi lever i. För barnet Jesus är också den vuxne Jesus, han som visat oss vem Gud är och hur Gud är. Han är frälsaren, han som uppenbarat Guds ljus i världen. Och till för dig och mig.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.