Kort predikan på första Advent

Vad vi än gör i kyrkans gudstjänster, vilken söndag det än är, så är alltid Jesus med. Det är på grund av honom vi möts här.

När aposteln Johannes på ett profetiskt sätt i Uppenbarelseboken beskriver bokrullen som ingen kan öppna – finns det ett inslag av förtvivlan och nederlag. Han förstår att denna bokrulle är en nyckel till allt han behöver och önskar få veta om Guds vilja. Men ingen är värdig. Ingen är så nära Gud, ingen är så oförstörd av de makter som finns i alla människors liv. Ingen klarar sig undan att kämpa för sitt liv! Ingen slipper sorg, möda, bekymmer, sjukdom och död.

Att sjunga om honom på första advent är att trotsa allt det mörka som finns inom oss och utanför oss. Det är att inför hela världen säga att det finns någon som är värd vår sång och vår hyllning.

Vi vet vem det är. Det är han som rider på åsnan till folkets jubel. Men hans önskan är inte i första hand folkets jubel utan att varje enskild människa skall förstå vem han är och ta emot honom.

I dag är det tid för glädje, fest och hyllningsrop till honom, Jesus Kristus. I morgon och varje dag från och med nu har du möjlighet att välja om du ska stå kvar hos honom också när det inte är lika enkelt att lovsjunga. Det tar inte så lång tid. Avståndet mellan glädje och sorg är sällan långt. Inte heller avståndet mellan våra goda och våra dåliga val i livet.

Men, som ängeln sa till Johannes: ”Gråt inte. Se, han har segrat, lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot.”

Han har tagit emot vår hyllning och burit vår svaghet. Han har segrat! Vi kan med hela kyrkan i alla tider prisa honom som kommer i Herrens namn. Jesus Kristus är hans namn.

Amen.

Första söndagen i Advent den 27 november 2016
Högmässa Lenhovda kyrka
Texter 3 årgången: Sakarja 9:9-10, Uppenb. 5:1-5, Matt 21:1-9
Eftersom jag läser biskop Fredriks Adventshälsning till församlingarna i stiftet i inledning av predikan fick det bli en kort predikan. Och så har vi så mycket annat ändå denna gudstjänst… Och jag kan tänka mig att de flesta talar utifrån evangeliet så jag valde några rader kring episteln i stället.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.