Kom närmare Gud

Uttrycket ”Kom närmare Gud” finns inte i Bibeln. Men jag vågar säga att hela Bibeln handlar om vad det betyder att komma nära Gud.

Själva rubriken – Kom närmare Gud – kan tolkas på olika sätt. Dels som en uppmaning, en utmaning till en människa att våga ta ett steg närmare Gud. Dels kan man sätta in ett kommatecken och säga: Kom närmare, Gud! Då blir det en bön eller en önskan inför Gud att han ska komma närmare mig.

Alla människor borde tycka om närhet. I många av de allra finaste situationerna i livet tror jag att innebörden av ordet närhet finns med. Att komma nära en människa, att bli förstådd och att förstå, att bli vän med någon är en stor sak och viktig. Samma sak är det mellan Gud och människa. Gud vill hela tiden att vi ska söka oss närmare honom. Ibland tycker vi själva att Gud är för långt borta. Både det Gud önskar och det vi själva önskar talar då samma språk: Kom närmare – det är så trist att ha dig långt borta.

Men att vara nära Gud är inte alldeles riskfritt – om vi ska tro Bibelns ord. Några exempel:

Mose och den brinnande busken: (2 Mos 3:5) Herren sade: ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.”

I Gamla Testamentet talas det på flera platser om att Gud avskilt några människor till att komma närmare – medan de andra skall hålla sig på avstånd. Men det handlar då om de kultiska uppgifterna, att tjänstgöra i templet:

Hes 42:13 Han sade till mig: ”Kamrarna i norr och söder, invid den öppna platsen, är heliga kamrar, där de präster som får vara nära Herren skall äta de högheliga offergåvorna. Där skall de förvara de högheliga offergåvorna – matoffret, syndoffret och skuldoffret – ty det är en helig plats.

ELLER: 4 Mos 16:9 ”Räcker det inte att Israels Gud har avskilt er från Israels menighet och låtit er komma nära honom för att utföra arbetet vid Herrens boning och bistå menigheten som dess tjänare?”

I Psaltaren finns det många böner som uttrycker önskan om att få vara nära Gud och kanske även det omöjliga i att vara långt borta från Gud:

Ps 51:13 ”Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga ande”.

Ps 145:18 ”Herren är nära alla som ropar, alla som av hjärtat ropar till honom”.

Ps 139:7 ”Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick?”

När Jesus mötte människor finns det också bevis på att närheten är viktig för att kunna mötas på djupet:

Luk 18:40 ”Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: Vad vill du att jag skall göra för dig?”

Vad vill du att jag skall göra för dig? När Gud kommer nära är det inte för att skrämma vettet ur oss utan för att visa sin kärlek. Vad vill du att jag skall göra för dig? Det är inte vår fråga till Gud utan hans fråga till oss. Hans kärlek kommer först. Vårt gensvar, vår tro kommer sen.

När vi firar mässa är det för att han först har kallat på oss – Kom närmare Gud, du människa! I kyrkan tror vi att Guds ord är levande – när han talar sker det något. Orden som vår Herre Jesus Kristus en gång talade till sina lärjungar ”detta är min kropp som blir utgiven för er” är i mässan inte längre bara ord utan Guds levande nåd som räcks till oss som en gåva av nåd.

Några bibelord som avslutning:

Rom 10:8  ”Vad säger den då? Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta – det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.”

Ps 65:4/5   ”Lycklig den utvalde som får komma dig nära och vara på dina förgårdar. Vi mättas av det goda i ditt hus, av det heliga i ditt tempel.”

Ef 2:13 ”Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära, genom Kristi blod.”

 

Och eftersom det nyss varit jul och nytt år har börjat kan följande bibelställe påminna om julens evangelium och den kommande Trettondedag jul.

Tobit 13:11 ”Ett strålande ljus skall nå till jordens gränser. Många folk skall komma till dig fjärran ifrån, de skall komma från världens ände för att bo nära Herren Guds heliga namn, de skall bära fram sina gåvor till himlens konung. Släktled efter släktled skall sjunga glädjesånger i dig, och den utvalda stadens namn skall bestå i evighet.”

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.