Jungfru Marie Bebådelsedag

Jungfru Marie Bebådelsedag ”Må det ske med mig som du har sagt.”

Marias ja till Gud är ett ja till livet – det liv hon ska bära inom sig, fast hon var oförberedd och hade inte alls planerat detta. Men Marias ja till livet beror på att hon har fullt förtroende för Gud, hon tvivlar inte på Guds goda och stora avsikter trots att hon knappast förstår.
Maria skall bära ett nytt liv in i världen, vara en del i Guds plan för mänskligheten – större uppgift än vad någon tidigare eller senare fått.

Också vi kan säga ett ja till livet och till Gud. Budskapet genom Maria blir också att den troende människan aldrig kan förtvivla helt, för tilltron till Gud är för stor!
Att bäras av förtroende till Gud är att kunna säga ja! Ja till Guds försyn, ja till livet, att bli en äkta positiv människa!

Marias ja till Gud är ett ja till nåden!

Det bästa i livet är ofta det som inte kan förutses, eller förtjänas, utan som bara kommer till oss. Livet självt är ju sådant. Vi har det. Vi har fått det. Men vi kan inte ta oss det!

Livet är en nåd, en gåva för varje dag. Att leva i nåden är att våga ta emot dagen som den är i visshet om att Gud förser, att Gud finns där nära oss varje sekund, också när vi inte har den minsta aning om det.

Marias ja är ett mönster för ett kristet liv; att ta emot livet i varje ögonblick som oförtjänt nåd. Nåden kan vi inte planera, bara ta emot och leva i. Tänk inte så mycket på det som inte fungerar, det du inte lyckats uppnå. Ta emot det som är, som kommer – och du kommer att upptäcka att det blir välsignat av Gud.

Marias ja är ett ja till troheten

Frihet är att stå fast vid sina åtaganden, troget de löften vi gett och de löften vi bärs av. Det handlar om vänskap, kärlek, våra närmaste och de uppgifter vi fått, i stort och i smått.

Maria var fri att säga nej, men i sitt ja öppnar hon sitt liv för de förpliktelser som gavs henne genom moderskap till vår frälsare. I det är hon trogen sitt ja. Därför blir hennes ja ett ja till allt vad trohet är.

Genom sitt ja till Gud är därför Maria en förebild och en bild för oss som visar vem Gud är. En som älskar, ger, tar emot och håller fast vid dem han har gett livet: dig och mig.

/Denna predikan (eller utkast) är helt och hållet inspirerad av Anders Piltz utifrån boken ”Som regnet och snön”  /

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.