Juldagens predikan 2014

Nog är mörkret i december mörkt alltid. Jordklotets lutning och solens avstånd gör det kallare och mörkare här i norr. Så har det alltid varit här. Och det är en av förutsättningarna för vårt liv på dessa breddgrader – att stå ut med mörkret. Vi vet ändå att det redan har börjat ljusna.

Orden från profeten Jesaja om folket som vandrar i mörkret, om dem som bor i mörkrets land kan därför på ett sätt enkelt appliceras på oss. Vi ser hur det blir mörkare dag för dag, ända tills strax före jul och sen väntar vi och ser hur ljuset blir starkare dag för dag. Och det går runt, runt i ett kretslopp år efter år.

Men det finns annat mörker än det som gör dagarna korta och nätterna långa. Mörkret är också ett ord för alla mörka krafter som dag för dag, år efter år, vare sig dagarna är långa eller korta, kämpar sin kamp mot allt det som är gott och heligt. Det ser vi också hos Jesaja. Det stora ljuset som ska stråla fram över folket som bor i mörkret handlar inte om nordens vintermörker och jordens kretslopp. Det handlar om livets mörker. Och om det enda ljus som kan knäcka mörkrets makter och förvandla allt mörkt och kallt till liv och ljus.

Allt detta hör ihop med det barn som föds, sonen som ”är oss given” – det barn som föddes i julnattens mörker för att vara ett ljus för folken. Visst kan julevangeliet ibland kännas som en vackert dikterad saga. En berättelse om hopp, mitt i mörkret. Något som vi bara måste omge oss med, som en god tradition som får våra liv att kännas mer meningsfulla för en stund.

Det behöver vi också. Men ljuset i mörkret, Jesus som världens ljus, är inte bara vackra ord utan också det som fyller vår tro med hopp på riktigt. Det får vara vackert eller ej, det är ändå på allvar. Julens evangelium berättar om ett gudomligt ingripande i människors liv. Barnet som blir oss fött är inte bara en gullig liten bebis utan Guds Son, ett sätt för Gud att göra sig själv synlig och tydlig för oss människor.

I nattens mörker söker vi efter ett litet barn. Detta lilla barn är Gud. Gud som är så stor vill vara liten. Om du, människobarn förstår att lämna din längtan efter att vara stor, så kan du också möta den Gud som valt att vara liten inför dig.

Det är hans storhet – och den som i nattens mörker finner det lilla barnet inom sig, kan också förstå att ta emot den Gud som blivit människa. Julens frid hör barnet till. Jesusbarnet i krubban – och barnet som är du. Guds barn.

Därför – när vi ser orättvisorna, mörkrets härjningar på jorden blir uppgiften att vara ljusets barn tydlig. Kom in med ljus där mörker råder, gå med kärlek in i sammanhang där hatet bränner sig fast. Det är inte bara ord – för ord kan vara hur vackra och genomtänkta som helst. Men utan handling är kärleken endast en tom yta. Utan medkänsla är inte ens de av våra handlingar som ser goda ut särskilt märkvärdiga.

Men det är jul nu! Och julens budskap kan vi ta till oss som ett ljus i mörker, som värmen från en brasa i ett kallt landskap, som ett hjärtats budskap, från Gud till var och en av oss. Det som säger: Ni är älskade och därför har jag sänt min son till er.

Kristendomens stora hemlighet börjar här: Gud är inte bara stor, han är också liten. Därför kan vi våga anförtro oss åt honom.

Se på barnet i krubban och du ser Gud! Han är inte så avlägsen att du inte kan nå honom. Han är inte så ouppnåelig att du måste skämmas för ditt sätt att vara människa när du möter honom. Se på honom på samma sätt som du ser på ett nyfött barn – i din egen familj, i din bekantskapskrets! Liten, bräcklig, underbar, lätt att älska – sådan vill han få vara i ditt liv just nu och just idag. Och tänker du efter så är han just så som du själv är – liten, bräcklig, underbar och lätt att älska! Jo, sådana är vi inför Gud och i hans ögon.

Och änglarnas sång markerar det nya och stora: Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Låt oss därför fira jul, i glädje och gemenskap!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.