Jesus, dopet och Andens närvaro

Jesus, dopet och Andens närvaro. Om det handlar den första söndagen efter Trettondedag jul. Det är också min prästvigningsdag. Jag tänker fira mässa men inte predika. Därför lägger jag ut en gammal predikan här. Som jag gör ibland. Jag har inte tid att ändra i den så den är som den var då. 2005.

”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

Vid sitt dop går Jesus in i det uppdrag som Gud från början bestämt. Allt det vi sen kan läsa om att Jesus gör finns på något sätt förutsagt genom profeterna i Gamla Testamentet. Därför är det viktigt att ha med de gamla texterna också i våra gudstjänster, och inte nöja oss med att bara berätta själva berättelsen om Jesus. Allt hänger ihop.

Dagens texter berättar på så sätt både om människor på tider och platser som för länge sedan har varit och om sådant som Gud gör idag. Det skulle inte kunna vara så om det inte hade varit för Jesus. Jesus som idag markerar sitt uppdrag genom att döpas av Johannes. Och får sitt uppdrag bekräftat genom duvan och rösten från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

Herren säger till Israels folk genom profeten Jesaja: ”Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig.” Det låter som en kärleksförklaring – och det är precis vad det är. Herren talar till sitt folk om sin kärlek. En kärlek som vill göra allt och ge allt. Denna kärlek betygar också Herren till Jesus vid Jordan – genom duvans närvaro och den himmelska rösten. Allt det som Gud sagt till sitt folk överförs där till Jesus och genom honom förs det ut till alla folk.

Mitt i den expansiva missionen i den första kyrkan blir det tydligt att denna Guds närvaro genom den helige Ande är en omistlig del av det som kyrkan behöver för att överleva. Det märks tydligt att Andens närvaro knyts till det dop som Jesus gav åt sina lärjungar att använda för att göra folk till hans lärjungar. Vi får veta det genom en historia som berättas därför att något hade blivit fel. Några som kommit till tro och blivit döpta hade inte fått den helige Ande vid dopet. Orsaken anges: ”De var bara döpta i herren Jesu namn.”

Något saknades – man hade av någon anledning glömt att be den helige Ande att vara med! Det gick att rätta till – och det var inte särskilt svårt, dopet var ju redan gjort. Men bönen om att de döpta ska bli uppfyllda av helig Ande skulle också vara med.

När Jesus döptes vid Jordan var det inte bara en handling som han och Johannes gick in i. Det var inte heller bara en röst som talade från himmelen. Anden sänktes ner över Jesus – och duvan är tecknet på Andens närvaro över honom. Det som sker är Guds markering – från och med nu är Guds Ande ständigt närvarande i och genom allt det som Jesus gör. Och Jesus gör ingenting utan att Guds Ande är med i det som sker.

Tron kan ibland bli sådan att den sysselsätter sig med formuleringar som skall försöka täcka in så mycket som möjligt. Det kan ju vara bra att ha, men det viktigaste i tron är att den skall få vara levande. Levande blir den endast genom att vi får del av den helige Andes liv genom Jesus.

Gud säger till sitt folk – det betyder till dig och mig: ”Var inte rädd, jag har friköpt dig”
– det har han gjort genom Jesus

”Jag har gett dig ditt namn, du är min”
– det har han gjort genom dopet då vi döptes till Kristus – till att vara Guds barn och som Guds barn leva av hans kraft och närvaro genom den helige Ande

”Du är dyrbar för mig, jag ärar och älskar dig.”
– om jag ser att detta sägs från Gud till mig, vad blir då mitt svar?

När Gud säger till Jesus: ”Du är min älskade son, du är min utvalde” så för Jesus detta ord vidare till varje människa som i tron på honom tar emot Gud. Ordet blir då levande ord från Gud till dig: ”Du är mitt älskade barn, jag har valt dig!”

När Kyrkan skall leva Guds liv genom Jesus Kristus, så kan den inte leva utan den helige Andes närvaro och kraft. Det är som att säga till en trädstock som blivit avsågad från stammen att den skall börja leva av sig själv! Bönen om den helige Andes närvaro är ingenting som bara sker vid dopet, lika lite som livet i tron kan vara färdiga formuleringar. Det handlar alltid om liv, om att öppna sig för Guds kraft, om att ta emot, om att ge ut, om att ta vara på hans ord och löften. Han har köpt oss fria, vi är Guds barn som är kallade till att leva Guds liv genom Jesus Kristus, i den helige Andes kraft.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.