Inkarnation eller reinkarnation?

Jag hoppas att det inte blir någon långvarig debatt kring de frågor som den pensionerade biskopen Bengt Wadensjö skrev om reinkarnationsteologi som en del av den kristna tron, och där biskop Martin Modéus svarade att så inte var fallet. Självklart, skulle jag vilja säga. Om inte annat för att vi i julens mysterium talar just om inkarnationen, den som innebär att Gud blir människa. Reinkarnation är något annat och hör inte hemma i kristen teologi.

Men det behöver jag ju inte skriva mer om. Det är ju bra att det finns sådana som biskop Martin som tar det ansvar som en biskop skall ha i en sådan situation. Tack för det, säger jag!

Maria och Jesus - skulptur i S:t Hans Kyrka, Linköping. Av Eva Spångberg, förstås.
Maria och Jesus – skulptur i S:t Hans Kyrka, Linköping. Av Eva Spångberg, förstås.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.