Inför Kyndelsmässodagen

Inför Kyndelsmässodagen.

Några enkla tankar: Kyndelsmässodagen talar om det ljus som Gud sänt in i världen – nämligen Jesus. I evangeliet möter vi Jesus i templet som mycket litet, nyfött barn. Och de två gamla människorna, Symeon och Hanna som levt inför Gud i templets närhet.

För Symeon och Hanna var Guds löften levande. De hörde inte till de mäktiga, de rika eller de unga och friska. Men de hade levt ett långt liv i närheten av Gud. Och i mötet med barnet Jesus kände de igen Guds ljus och de löften som hade burit dem ända fram till dess.

Därför är Kyndelsmässodagen en ljusets dag. Och en berättelse om att alla Guds löften sammanfattas i Jesus Kristus. För den som tagit emot Guds ljus är detta en stor tröst och glädje. Det visar Symeon och Hanna med sin glädje. Och det kan vi göra också när vi möts till mässa i kyrkan på söndag.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.