I Faderns och Sonens och den helige Andes namn

 

I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Gud är här.

Gud har många namn. Jesus som vi kallar Sonen, har lärt oss att kalla Gud för både Fader och Ande. Och vid varje gudstjänst, vid varje dop uttalas hans namn på de tre sätten; i  Faderns och Sonens och den helige Andes namn. För att Gud är med oss!

Berättelsen om Mose och den brinnande busken berättar för oss om vem Gud är. Gud är helig närvaro.

För vad är det för en eld som brinner utan att förbränna allt omkring den? Moses nyfikenhet får honom att närma sig Guds helighet. Ta av dig skorna, du står på helig mark. Gud är så nära att det slår upp eldslågor. Men det är inte en eld som förtär utan som renar och skapar något nytt.

Men vem är Gud?

Vi får nu bekanta oss med det heliga tre-talet! Det kommer nämligen igen hela tiden i dagens texter, nu på heliga Trefaldighets dag, liksom det återkommer genom hela Bibeln.

Till Mose säger Gud: Jag är din faders Gud; Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Jag är Gud. Jag är här! Jag är densamme som dina förfäder mötte och berättade om, både Abraham, Isak och Jakob.

Jag vill något med dig. Jag sänder dig till farao och du skall föra mitt folk ut ur Egypten. OCH ”Jag skall vara med dig.” Till och med uppdraget till Mose är uppdelat i tre delar; jag sänder dig, du skall föra ut folket, jag skall vara med dig. Mose är helt omgärdad av Guds tydliga vilja. EN enda sak skall du göra. Men det är satt i ett sammanhang; Gud sänder och Gud är med. Däremellan, och endast där kan du verka!

När jag tänker på Jesus och allt han säger och gör får jag fram samma bild: Gud sänder och Gud är med. Däremellan verkade Jesus och inget i det han gör är utanför Guds vilja. Det är också därför som orden ”i Faderns och Sonens och den helige Andes namn” är så starka. För de uttrycker allt som behövs. Gud är nära. Gud är här. Den Gud som mötte Mose på berget. Den Gud som hängde på ett kors för att försona mänskligheten. Den Gud som från tidernas början låtit sin Ande forma och skapa och upprätthålla livet.

Men visst – inte begriper vi det här alltid. I episteln påminner därför Paulus om de stora djup som finns hos Gud; det är djup som vi inte alltid kan se och förstå. Naturligtvis nämner han tre; Djup av rikedom, vishet och kunskap. Och för att förtydliga varför det är så avslutar Paulus med att säga: ”Ty av honom och genom honom och till honom är allting.”

Han har skapat allt, han är alltings frälsare och allt liv är beroende av honom. Gud är nära. Alltid.

Och när Jesus sänder ut sina lärjungar talar han om hur de ska värva nya lärjungar till Jesus genom dopet. Naturligtvis är uppdraget att få fram nya lärjungar delat i tre delar;

Döp dem – jag sänder er att göra detta. Döp dem, för dopet blir ett nytt liv, en ny födelse till ett liv med Gud genom Jesus Kristus.

Lär dem – så de kan växa i vishet och kunskap hos Gud genom att lära känna Jesus, för då lär de också känna sig själva.

Och jag är med er alla dagar – löftet återupprepas gång på gång. Gud är nära. Gud är här. För Gud har sänt sin helige Ande att beskydda och bevara alla de döpta hela vägen in till evigheten.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.


Heliga Trefaldighets dag den 22 maj 2016
Gudstjänst i Fröseke kapell
Texter 2 årgången: 2 Moseb. 3:1-15, Rom 11:33-36, Matteus 28:16-20
Psalmer: 338, 680, 416, 20, 21

 

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.