Himlens fåglar och ängens liljor

Himlens fåglar och ängens liljor talar om att leva i skapelen: Jesus säger: ”Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem.”

”Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.”

När Jesus undervisar om hur vi ska leva vårt liv i tillit och förtröstan på Gud i stället för att bekymra oss för allt tar han fåglarna och ängens liljor till hjälp. Om liljorna på marken säger han: ”inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem.”


måsar1bweb

Det Jesus tar upp i sin undervisning berör varje människa. Han talar om mat och dryck och kläder, allt sådant som vi behöver varje dag. Men han väver också in den mänskliga fåfängan, den som gärna vill bli sedd och uppmärksammad för sin goda smak, sin rikedom, sina fina kläder och inflytelserika vänner. Allt detta samlas i begreppet bekymmer. För tänk om maten inte räcker, eller den fina bjudningen inte blir lyckad eller om gästerna har finare kläder än den som bjudit in till festen?

Fast bekymmer kan ju vara av många slag – vem ser mig, vem bryr sig om det jag gör? Kommer pengarna att räcka den här månaden? Kan jag slippa värken i höften eller ryggen eller är det något värre bakom? Får jag leva i morgon?

Alla dessa frågor är typiskt mänskliga, och de kan också vara viktiga att ställa. Men det Jesus säger är också en utmaning till oss att inte låta just dessa frågor bli ett hinder för oss så att vi inte lär oss att leva. ”Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna?” Försök att hitta ett sätt att se livet från en annan synvinkel än den som är fylld av bekymmer och problem. Och varför inte använda sig av djuren och växterna som inspiration för ett liv i tillit och förtröstan.

Job: ”Fråga djuren, de kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar. [8] Fråga markens kryp, de kan lära dig, havets fiskar kan upplysa dig. [9] Finns det någon av dem som inte vet att detta är Herrens verk?”

Svensk midsommar berättar också om sådant som kan berika våra ansträngningar att hitta ett sätt att leva i den värld som vår Gud har satt oss att leva i. Om vi ska definiera årets höjdpunkt utifrån den möjliga mängden av solljus är midsommar årets viktigaste tid. Också när den regnar bort är midsommar ett tillfälle att se på allt det goda som Skaparen lagt ner i sin skapelse och gett oss att leva i och njuta av.

Under livets gång prövas vår tillit och förtröstan. Varje dag är inte en midsommardag. Men varför inte försöka plocka upp just det allra viktigaste från midsommartidens predikan om hur väl Gud har ordnat allt och kommer att ordna allt till det bästa?

Därför behöver vi lära oss att bli naturliga människor! Naturliga kan innebära naturnära – därför att insikten om vår plats i universum är att vi är en del i allt det som Gud har skapat. Eller som Job sa: ”Han har alla varelsers liv i sin hand, varje människas ande.”

Naturliga innebär också ett sökande efter tillit och förtröstan – ord som talar om tron på Honom som står bakom våra liv och håller oss i sin hand.

Och eftersom vi lever, rör oss och är till i Gud finns det ingen möjlighet att begränsa Gud genom att göra sig altaren eller bilder av honom. Gud finns överallt. Och Gud vill att människan skall söka efter honom.

Se på liljorna på marken och himlens fåglar – se deras tillit och förtröstan, se hur de är ett med skapelsen som de lever i och sök förstå det som de kan berätta för dig:

Du i dig själv är skapad till samma tillit, samma förtröstan, samma frihet att vara människa. Du är älskad och önskad av Gud till att leva nära honom och till att föra insikten och kunskapen om Guds stora nåd och kärlek vidare till andra. Du hör ihop med Jesus, Guds utsände son – och han skall visa dig vägen genom varje dag – den väg som går genom tillit och förtröstan.

sommarkväll

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.