Herren skall vara ditt eviga ljus

Herren skall vara ditt eviga ljus – en predikan som hölls på Alla helgons dag den 3 november 2007

Herren skall vara ditt eviga ljus.
Låt oss ha blicken fäst vid Jesus.
Ni är världens ljus.

Dessa tre korta meningar finns i dagens tre olika texter. De kommer från olika tider och sammanhang, men de får idag göra tjänst tillsammans som ord från Gud till oss i vår högmässa.

Det finns en god mening med att ha dessa tre rätt olika texter i en och samma gudstjänst. Då blir de en påminnelse om att vi människor är olika och att Guds tilltal från ett bestämt tillfälle någon gång för länge sen inte är bundet till det som varit. Det talar lika mycket nu som då.

Idag på Alla helgons dag kan vi till detta lägga människors vittnesbörd från olika tider, länder, språk och sammanhang. Det är människor som i sina liv haft sin blick fäst vid Jesus. De har levt i tron och löftet om att Herren är deras eviga ljus – att livet här inte är begränsat utan väntat sig mötet med honom också i evigheten. De har också genom sina liv levt varit ”världens ljus”, precis som Jesus gett dem i uppdrag att vara.

Genom kyrkans historia har det funnits många kvinnor och män som blivit så tydliga vittnesbörd om Kristus för världen att deras namn blivit kända och upphöjda – officiellt kallade helgon. Idag kan vi tänka på dem också, men framför allt på alla de andra, alla dem som vi kanske lättare känner oss hemma med därför att de liksom vi känns mer ”vanliga”.

Det är förstås helt galet. Det som är helt avgörande handlar om något annat än det vi själva kan åstadkomma – och det är viktigt att få syn på detta.

Jesus säger att vårt ”ljus skall lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.”

Om vi tänker på epistelns ord om att ha blicken fäst vid Jesus så kan vi gå igenom den ena berättelsen efter den andra om Jesus och se att det han säger till sina lärjungar att de ska göra är just det han själv hela tiden gör.

Hans ljus lyste för människorna. De såg, de häpnade över det goda han gjorde. Och när de vågade tro det som de såg prisade de Gud för att han sänt Jesus till dem.

Ni är världens ljus – låt ert ljus lysa för människorna! Detta säger Jesus till oss idag. Om vi bara stannade där, vid att låta vårt ljus lysa för människorna – hur skulle det då bli?

Ett enkelt svar finner vi varje dag framför TV-rutan. Där hittar vi människor som vill glänsa, som visar upp sig, som jagar efter den bekräftelse som inte får nog, utan som alltid ropar ”allt ljus på mig!”

Men också där får vi se hur människor kraschar, där uppmärksamheten kring den egna personen varit för stor och svagheterna för många.

Jesus säger att man inte ska sätta en lampa så att den inte får möjlighet att lysa. ”Ni är världens ljus.” Det är ett påstående och en utmaning till varje tids kristna, att vara ett ljus som gör andra människor glada, ett ljus som ger andra människor hopp, och ett ljus som hjälper människor att se och möta Gud.

På sätt och vis säger Jesus att målet för en kristen är att lova och prisa Gud! Vi ser det om vi går baklänges genom evangeliet. Evangeliet idag slutar med människor som prisar Gud. Men dessa människor prisar Gud därför att de sett hur andra, kristna människor lyst upp den omgivande världen med sitt liv. För att en kristen människa ska kunna vara ett sådant ljus måste hon ha hela sin blick fäst vid Jesus så att allt ljus kommer från honom och till honom.

Detta sista, det är ju egentligen början. Början i övertygelsen och tron som säger att Herren Jesus Kristus är mitt eviga ljus. Detta är helgonens liv – alla helgons vittnesbörd till varje människa som ser att bakom det ljus som de varit genom sitt liv finns Jesus, för han är deras eviga ljus. Också detta kan vi tro – och bekänna genom kyrkans trosbekännelse.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.