Gudsbilder med förhinder

Gudsbilder med förhinder. Vad kan det vara för slags förhinder?

I varje människa finns det någon form av bild av Gud. En bild som vi gör oss av vem Gud är och hur han är. Men ingen av dessa bilder som vi gör oss av Gud motsvarar verkligheten. Gud är alltid mer än vad vi kan se eller uttrycka. Inte ens i våra tankar kan vi omfatta allt som Gud är.

Men detta är normalt. Det gäller alla människor. Vår bild av Gud är ofullständig, men det betyder inte nödvändigtvis att den är fel, bara att Gud är mer.

Men ibland måste man tala om en gudsbild med förhinder. Människor kopplar olika bilder till olika sidor och händelser i sina egna liv. Det som gäller för en människa gäller kanske inte för en annan.

Exempel: Någon talar om Gud som en kärleksfull fader som i sin kärlek till sina barn ger allt. En annan tänker på sin egen far som talade om Gud och Guds kärlek men i sitt liv utövade ett våldsregemente mot sina barn. Där har vi en gudsbild med förhinder. Bilden är ju ändå alltid bara en bild. Gud är alltid något mer. Och det hjälper inte alltid att ersätta en bild med en annan. Det behövs också något konkret.

Här kommer ett konkret bibelord:
”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er skall ni också göra för dem.” (Matt 7:12)

Ordet som Jesus gav oss kan användas som en god regel. Principen kan alla människor förstå. Det kan vara betydligt svårare att leva efter den. Men vad säger detta ord om Gud? Eller om dem som tror på honom?

Kanske ska vi se ordet som en kärleksförklaring från Gud själv. För honom handlar det inte om vackra ord utan om den handling, det liv som han levde ibland oss. Allt vad Gud vill att vi ska göra för honom har han redan gjort för oss. Det är inte så mycket en god livsregel som en förklaring till varför Jesus Kristus gjorde sin livsväg sådan den blev.

”Han kunde ha stigit ner från korset, men han föredrog att uppstå från graven.” (Augustinus).

Därför firar vi mässa i  Kyrkan. Vi följer den väg Jesus gick. Där möter vi också honom i den måltid han gav sina lärjungar för att de i varje tid skulle kunna möta och ta emot honom. Vi har kanske inte lyckats att älska vare sig Gud eller varandra som han har älskat oss, men vi kan ändå vara på den väg som han visat oss genom sitt liv och sin död. Allt vad ni vill… också han är med där.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.