Guds röst i världen

Kan en människa vara Guds röst i världen? Och hur kan man veta det? Tredje söndagen i advent kan vi fundera över vad det är som gör att vi lyssnar till en människa och vad det är som gör att vi absolut inte vill lyssna. Mitt i det kan vi också fundera över följande fråga: Hur kan en människa vara en Guds röst i världen?

Johannes döparen dyker upp som en enkel ökenpredikant. Men han talar så många dras till honom. Men han är långt ifrån en modern talare och livscoach som stryker människorna medhårs. Johannes talar om behovet av omvändelse. Han kallar sina åhörare huggormsyngel och hotar med att varje träd (människa) som inte bär frukt ska huggas ner och brännas upp.

Så börja med att bära frukt, lev så som ni har blivit lärda! Sätt igång! Börja om! Vänd om! Nöj dig inte med att ha en massa synpunkter på nöden i världen. Sitt inte kvar i TV-soffan och sug på tummen! Gör något! Tror du verkligen att världens ledare med sina vackra ord om miljöförbättring och fred kommer att kunna eller vilja göra något i praktiken? Gör något själv!

Johannes utmanar till handling. Sluta gå bort från Gud genom era liv! Gå ut ur er inkrökta själviska livsstil och börja leva så som Gud har kallat er till.

Så kommer Jesus och säger samma sak. Men, som Johannes själv sa, så är Jesus den som är mer radikal än han. Han talar inte bara om omvändelsen, om att leva ett liv närmare Gud. Han visar också hur det går till – genom att närma sig människan i hennes allra djupaste och svåraste livssituationer – de som är utanför, som ingen annan vill vara med, den som är döende eller sjuk och smittbärande.

Tredje advent handlar om att röja vägen, att förbereda oss för det som kommer. Eftersom det är nära jul går det lätt att tänka att vi ska förbereda oss för julens budskap om frälsaren Jesus Kristus. Vi väntar på Guds röst som förkunnar för oss att livet är värt att leva därför att Gud själv har levt samma liv som vi. Det är en god tanke och värd att hålla fast vid. Men kan vi höra detta och lyssna in och ta emot det som något som förändrar våra liv för alltid? Så lyder Herrens ord! Kan vi ens höra en enda mening av direkt tilltal från Gud utan att hela vårt liv tar en annan riktning?

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.