Guds rike är nära

Guds rike är nära! ”Som en äng med liljor skall öknen blomma, den skall glädjas och fröjda sig.” Jesaja 35: 1b-2a.

Profeternas ord om hur det blir när Guds rike kommer nära är inte alltid så lätta att begripa. Fast, en torr öken, utan växtlighet har vi åtminstone sett på bild. Och får vi då en bild av en öken full med liljor som blommar kan vi inte annat än glädjas åt Guds rike om det kommer nära oss på det sättet.

Men det kan ta tid att få visionen av den blommande öknen uppfylld. Det krävs tro som håller ut, tålamod och frimodighet när alla säger att det inte blir några blommor i öknen…

Men kyrkan har inte slutat tro på Guds rike – hur lite vi än begriper av det han vill göra med oss. Därför kan vi under andra söndagen i advent vårda oss om trons bilder av hans omsorg om oss. Med Jesaja kan vi säga: ”Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt skälvande knän! Säg till de förskrämda: ’Fatta mod, var inte rädda! Se, er Gud är här…’”

För den som vill gå närmare: läs och be kollektbönen (dagens bön) – den första varianten – på andra söndagen i advent.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.