Guds rike är nära – 2 söndagen i Advent

Guds rike är nära! Med hjälp av psalm 39 vill jag bygga upp dagens predikan utifrån frågan: Hur kan Guds rike vara nära oss idag?

Guds rike är nära! Jesus löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid.

Det finns gott om vanmakt, synd och skam i vår tid. Vi lever i ett informationsflöde som aldrig är tyst! Det är lätt att känna en vanmakt i bombardemanget av information om allt som händer överallt. Och vi blir lätt utmattade när vi ska försöka engagera oss i alla katastrofer, terrordåd, politiska skandaler, berättelser om människors maktmissbruk, sjukdomar och annat elände på denna jord. För ibland har vi ju fullt sjå med att orka med vårt eget lilla liv.

I detta ständiga flöde av information kan det vara svårt att urskilja ett budskap som grundligt kan förändra människors liv. Finns det något sådant? Och om det finns – var finns det och hur får vi del av det?

Det behövs ett budskap som inte matar oss med allt så att vi inte kan ta emot något. Det behövs något som inte slätstruket stryker oss medhårs utan går rakt in i djupet av vår själ.

Kyrkans budskap är det som Jesus gett oss att förkunna i alla tider, oavsett hur tiderna ser ut: Guds rike är nära! Jesus löser oss ur den vanmakt som vi självklart känner när hela världens alla behov och elände knackar på vår dörr och kräver hela vår uppmärksamhet. Ingen enda människa kan lösa alla världens problem! Och varje människas viktigaste uppgift är att vara sig själv! För bara där vi är oss själva kan vi finna en väg till andra – och vara till för andra.

Det är här Jesus vill koma in i våra liv. Han ger oss sin kraft och sin frid. Det är psalmens ord och det blir också resultatet när vi både lyckas höra och ta emot det budskap som Jesus ger oss också idag. Jesus ger sin kraft och sin frid – till den som vågar möta honom här och nu. Det är personligt. Det är nära. Och det måste vara så.

Guds rike är nära! Den som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får.

Många människor idag är trötta och tomma. Och allahanda självutnämnda profeter försöker dra nytta av det och fylla människornas liv med ”sin grej”. Men riktiga profeter är det ont om – och det är kanske bra. Då kan vi studera de gamla profeterna. I dagens epistel berättades det om dem: Episteln – Rom:15

Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp.

Det finns alltså en möjlighet att lära sig något av dem som levt långt före oss. Kanske kan de hjälpa oss att finna friheten och glädjen i det liv vi lever i stället för att bara kämpa med tröttheten varje dag och känslan av att vara låst och inte komma någonstans i livet.

Paulus säger att profeterna kan undervisa oss så att vi får tröst och uthållighet som räcker för att vi ska klara av att hålla hoppet vid liv. Idag talade profeten Mika om en förhoppningsfull framtid där Guds rike kommit så nära att det börjat förändra människors liv så mycket att det inte ens finns några krig kvar att kämpa.

Vilken dröm! Är den vansinnig? Den kan verka ointaglig, men profetens ord står där som en fingervisning om att vi inte ska ge upp hoppet om vare sig våra liv eller denna världen. Guds rike är nära – det finns både frihet och glädje i det liv vi lever och Gud vill inte att vi förtränger det och bara ser det mörka och hotfulla.

Guds rike är nära! Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.

Det finns två enkla sätt att nalkas Bibelns ord om den yttersta tiden. Det ena är att ”gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån”… ”ty himlens makter skall skakas”. Som inför ett kommande oväder eller stora beslut i livet när människor utgår ifrån att allt kommer att gå ”käpprakt åt skogen”. Det handlar om rädsla. Och den rädslan kan ta sig olika uttryck. Gemensamt för dem alla är att rädslan blockerar våra möjligheter att komma vidare, att vara oss själva.

Den andra möjligheten är att vara trygg! Våga lita på Gud, också när jag inget begriper. Det finns en plats för mig i Guds närhet. Det räcker.

Men för att kunna vara trygg i tron på Gud krävs ett öppet hjärta. ”Öppna ditt hjärta i bön och bot, upplåt vart hemligt rum.” Denna uppmaning lär inte vara populär bland människor idag. Alla vill förstås kalla sig öppna för ingen vill kallas inskränkt. Men ett öppet hjärta som vänder sig till Gud i bön och bot – det är något annat. Det öppna hjärtat är öppet för Gud – öppet för att låta varje del av sitt liv genomlysas av honom. Också de delar som vi känner vanmakt och synd och skam inför.

Det är inte många som vågar det! Men det är ju det Jesus vill möta oss i – oss själva. Då blir Guds rike nära dig och mig – när han tas emot och ges plats i våra liv.

 

O Gud, du som i Jesus Kristus upprättar ditt rike,

Gör oss starka i tron, uthålliga i bönen och frimodiga i kärleken

Intill den dag då han kommer åter i härlighet.

Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. (kollektbönen)

 

2 söndagen i Advent den 10 december 2017

Herråkra kyrka. Första årgången.

Psalmer: 111, 688, 39, 104:1-4, 490.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.