Guds rike är nära – 2 advent

Guds rike är nära! Det är nu som det händer! Var beredd! Vänd om, gå inte den väg som leder fel utan tro på honom som Gud sänt, Jesus Kristus!

Det är vad som förkunnas i dagens evangelium – och i hela denna mässa. Gud kommer nära oss – i dag, här och nu. Den tid som är inne är den tid som är nu. Inte i går, inte i morgon utan nu. Det är nu som Gud möter oss – och vi tar emot honom.

Det är alltid det som händer när vi möts till mässa i kyrkans liv. Gud kommer oss till mötes. Han är nära därför att han lovat vara det när vi möts i hans namn. Han är nära därför att när vi delar det ord som han gett oss så talar han till oss. Han är nära och han blir en del av vårt liv i brödets och vinets gestalt.

Att fira mässa är att ta del i det Guds rike som är redan nu. Här, mitt ibland oss. Trots att vi inte alltid förstår så är han här. Vi behöver inte göra mer än det vi redan gör – vara här, lyssna, be, lovsjunga, ta emot i gemenskap med Gud och med varandra! Det behöver inte alltid vara så ”krångligt”.

Som det stod i episteln: ”Vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar sitt liv.”

Våra liv är inte perfekta. Men vi behöver inte alltid påminnas om det vi vet. Däremot behöver vi veta att det finns en Gud som vill våra liv. För att bevisa det gav han Jesus till oss. För att rädda oss till evigt liv.

Det är han som säger: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro (på budskapet) evangelium.”

I trosbekännelsen bekänner den tro som vi delar med alla andra systrar och bröder i tron – här och nu och i alla tider…

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.