Guds rike är mitt ibland oss

Inför Söndagen före Domssöndagen.

Bibeln är en speciell bok. I den finner vi lite av varje. Det finns berättelser, spekulationer, böner och mängder av material som berättar om hur Gud visat sig för människor under några tusen år. Men allt är inte så lättsmält och enkelt.

Profeten Amos är inte lättsmält. Hans bok är fylld med ord med Guds bekymrade stämma som talar till folket om deras liv, som alltför mycket fått fyllas av sådant som drar människan bort från Gud.
I Amos ord finns det plats för reflektion över hur det ska bli för dem när Guds rike kommer. Med samma fortsättning kommer det att gå illa.
”Den dagen, säger Herren Gud, låter jag solen gå ner vid middagstid och lägger jorden mörk på ljusa dagen.”
[11] Ja, den tid kommer, säger Herren Gud, då jag sänder hunger över landet – inte hunger efter bröd… utan efter att höra Herrens ord. [12] Då skall de irra från hav till hav, driva omkring från norr till öster och söka efter Herrens ord, men de skall inte finna det.

Kanske vågar jag ställa frågan om inte dessa Amos ord kan talas in i vår tid? För visst irrar människor omkring idag mer än någonsin. Med teknik och nya vanor irrar vi omkring i världen, ibland bara genom våra datorer, men vi blir mer och mer rotlösa, historielösa, och utan förankring i det som kan kallas kristen tro. Samtidigt söker vi utan att finna – kanske därför att vi är så förtvivlat rädda för att göra oss stilla i oss själva. Men kanske är det dags för någon att säga: Tryck på bromsen, lär dig att använda avstängningsknappen också! Stanna snurret och kliv av för att i lugn och ro lyssna till ditt eget inre! Annars kan du aldrig höra och ta emot det Gud talar till dig.

Men det är förstås många som vill tala till oss om våra liv och allt det där som vi borde göra av dem. Den ena efter den andra av tidens ”profeter” avlöser varandra med budskap om kärlek, rättvisa, lycka, rikedomar, kändisskap, självförverkligande etc.

Jesus säger i evangeliet om allt detta:
”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. [21] Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”

Resten av evangeliet tydliggör vad han menar med att ingen kan veta eller peka ut exakt vart vi ska gå eller söka efter Guds rike. Svaret på vårt sökande är att finna inom oss – så säger Jesus. ”Guds rike är inom er.” – eller som man också kan översätta: Guds rike är mitt ibland er.

Detta betyder att vi kan finna Guds rike, möta Gud var vi än befinner oss. Mitt ibland oss eller inom oss betyder inte att det är vi som är Gud men att Gud kan möta oss endast när vi är oss själva och att han har gjort oss sådana att vi kan bära Guds rike inom oss trots vår ofullkomlighet!

Dopet – det som kallat och gjort oss till Jesu lärjungar är kanske det mest påtagliga beviset för oss att peka på för att visa vad som menas med att Guds rike är inom oss. I dopet planterar Gud sitt rike som ett frö inom oss. När fröet får näring så att det kan växa och bära frukt kommer det att hjälpa oss att leva våra liv som kristna, som Jesu lärjungar i denna värld. Dopet är som en inplantering av Guds rike i oss – gjord för att växa och ge frukt.

Paulus berättar i episteln om det stora i att veta att Jesus Kristus bär oss och räddar oss till sist – Guds rike är inom oss. Därför säger han:
”Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus.”

Ingen av oss lyckas någonsin leva på ett sådant sätt att vi av oss själva uppfyller allt detta fantastiska som finns nedlagt i vår kallelse vid dopet. Vi söker – och ibland finner vi. Vi kämpar och ibland förlorar vi. Men som Kyrka kämpar vi tillsammans, söker tillsammans och i tron på att Jesus Kristus är vår Herre och frälsare tappar vi inte hoppet utan vågar hoppas både på det här livet och det kommande. Därför är Guds rike synligt mitt ibland oss när vi firar gudstjänst. Inte för det vi gör utan för att Gud är i oss och för att vi är i honom.

Därför avslutar jag med ord från Paulus i Fil 3:16
”Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit.”

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.