Guds närvaro sprider en väldoft i världen

Guds närvaro sprider en väldoft i världen! Aposteln Paulus skriver i 2 Kor (2:14-15)

”Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida kristuskunskapens doft. Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas…”

Jag tror att vi lever en värld som blivit olyckligt beroende av att se framgång som ett resultat av mördande marknadsföring. Den fungerar så att någon form av budskap trummas in genom alla möjliga media. Meningen är att ingen ska kunna undvika ”budskapet”.

Tyvärr är det budskap som levereras sällan något som har med någon sanning att göra. Det handlar ju om att sälja för att tjäna pengar och bli rik, mäktig och känd. Och den som faller för ”budskapet” påverkas heller inte till så mycket mer än att konsumera en viss typ av vara eller åsikt.

Så kristuskunskapens doft sprids inte via media eller framgång i det yttre – den sprids på samma sätt som kärleken, genom människors möte med varandra. Det handlar om en attraktionskraft som är något helt annat än tomma ord. Det är (som Peter Halldorf skriver någonstans) ”den tilldragande doften hos dem som bär helighetens myrra vid sitt bröst”.

Ibland behöver vi enkla handlingar för att komma närmare en förståelse av det heliga. Det kan vara svårt att förklara hemligheten med hur Gud kallar oss genom den Helige Ande. Ord är ibland alldeles för abstrakta. Men om vi börjar i dopet ser vi hur Gud genom sin Helige Ande kallar oss till ett liv i tro – ett liv i helighet, som hela människor i en värld där det splittrade råder.

I Gamla Testamentet och i den kristna historien har man ofta använt sig av olja för att visa samhörigheten med Gud. Oljan står för Guds närvaro. Det är en bild, ett sätt att hitta ett uttryck för Guds kallelse som kommer till oss var och en – kallelsen till helighet, kallelsen som säger: Du är avskild åt Gud, du är helig därför att du är hans.

”Ty alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger vi också genom honom vårt Amen, Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan.” (2 Kor. 1:20-21)

Han som kallar oss, han kallar oss vänner. Han kallar oss att dela Guds andning. Att bli fylld av Ande är att få en ny andedräkt.

Finns det då något särskilt som vi på ett enkelt sätt skulle kunna göra för att förstärka Guds väldoft i världen? Ja, det finns säkert många sätt. Men inget patentsvar finns. Trots det kan vi ur kyrkans andligt rika historia finna sådana människor som genom sitt liv visat vägen till Gud. Det har sällan varit människor som surfat på tidens vågor. Obekväma typer – ja, det har de nog också varit. Ofta har det varit människor som medvetet dragit sig undan offentligheten för att kunna vara nära Gud. Men doften av deras andliga liv har dragit till sig sökande människor.

Det språk som dessa kristusdoftens människor har talat har oftast varit bönens språk. De har levt ett bönens liv.

Några ord som påpekar hur viktig bönen är för det andliga livet och för att Guds närvaro ska kunna fortsätta att sprida sin väldoft i världen:

”Den som dricker ur Andens källa, får en frisk andedräkt.”

”Sök hjärtats frid och tusenden kommer att omvända sig.”

”Det är genom enkla människor som är tecken på Guds helighet och makt som evangeliets doft av liv till liv strömmar in i världen.”

”Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den Helige Ande, som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt.” (1 Kor. 6:19-20)

//När jag skrev detta först utgick jag en hel del ifrån någon bok av Peter Halldorf. Nu flera år efteråt minns jag inte vilken. Hoppas ni står ut med det//

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.