Guds kärlek formar en människa

Guds kärlek formar en människa och hennes liv. Det både vill Gud och kan göra. Visst kan vi vilja något annat. Ibland vill vi inte alls att någon, inte ens Gud ska lägga sig i våra liv. Men likväl gör Gud det!

Andra söndagen i påsktiden fokuserar på dem som varit vittnen till påskens händelser – Jesu närmaste lärjungar. Särskilt handlar det om Petrus och han prövas av Jesus genom att tillfrågas om sin kärlek till Jesus. Men alla söndagens texter berättar om hur Gud formar en människa – likt ett lerkärl hos krukmakaren är vi i Guds händer, formbara.

I allt detta formande är Guds kärlek det centrala och viktiga. Det är kärleken från Gud som strömmar ut över oss, som formar, fostrar och hjälper, och det handlar också om vårt svar, vår kärlek tillbaka till Gud.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.