Glädje över livet i Guds närhet

När är Gud nära oss? Det fromma svaret vill gärna vara ”alltid!” Men det verkliga svaret i våra liv är säkert så som den fjärde söndagen i påsktiden berättar om. För där berättas det både om en övergivenhet och ett utanförskap som en del av det liv som vi kan förvänta oss att leva, också som kristna. Men trots det är Gud aldrig långt borta.

När Jesus säger till lärjungarna att det kommer en kort tid då de inte får se honom längre, och ändå en kort tid tills de får se honom igen så förstår de inte alls. Inte visste de att han talade om påsken, om sitt lidande och död som vägen till uppståndelsen och Livet! Och inte förstod de heller att just den väg Jesus gick skulle bli den viktigaste delen i den förkunnelse som de utsågs att bära ut i världen.

Livet är inte bara vackert. Men glädjen över Jesus, över att han är vår väg till Livet med stort L – den glädje kan ingen ta ifrån oss.

Så var glad över att Gud är nära och inte har gått sin väg!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.