Gammal pingstpredikan

Nå, kanske inte SÅ gammal, bara tre år. S:t Hans 2014.

”Är någon törstig så kom till mig och dryck! Här är det vatten som ska hålla er vid liv!”

Nej, förstås. Ni kommer inte fram hit för att få vatten ur dunken. Och vi vet inte om det var någon som kom fram till Jesus den där gången och sa: ”Ge mig av det vattnet!” Det skedde en annan gång, det vet vi dock.

Men vad ska vi med vattnet till? Inte är vi törstiga. Och vatten har vi obegränsat ur kranen. Men i ett land av torka, utan vatten, skulle jag förmodligen fått avbryta predikan för att dela ut det lilla vatten som fanns i dunken. Och den skulle ändå inte räcka långt.

Så vi måste först anamma perspektivet: utan vatten överlever vi inte.

Sen kan vi gå vidare och tala om hur den helige Ande är det levande vatten som ser till att vår tro och vårt andliga liv kan överleva.

”Kom till mig och drick!” Och du kommer att finna att vattenströmmarna inte bara flyter in i dig utan också ut ur ditt inre! Så fungerar tron och den helige Andes närvaro i våra liv. Vi får inte ha vårt ”vatten” för oss själva.

I Pingstdagens under visar sig den helige Ande i ett dån, och i ljus och eld som inte förtär. I stället flöt ljuset in i lärjungarna som fick sina ögon öppnade på ett helt nytt sätt. Men de behöll inte det för sig själva – det var för starkt för att stängas in!

Och så är det med den helige Ande: Det som Gud ger genom Anden är inte upplevelser som vi gottar oss åt när vi sitter i vår ensamhet och begrundar vår förträfflighet. Det som Gud ger genom Anden är ljus, liv, kraft, trygghet, öppenhet, jubel och glädje av ett slag som måste berättas vidare för andra. För Anden ger också en gemenskap som går genom alla gränser.

Det är lätt att fastna i uppräkningen av ”parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadokien…” Flertalet av orden talar om platser eller folkgrupper vi inte vet så mycket om och det kan kräva en rejäl övning att läsa ”rätt” igenom varenda en.

Men det som berättas är att de gränser som vi sätter upp mellan oss på grund av språk, folkgrupper, var vi kommer ifrån eller hur vi ser ut – att dessa gränser inte är Guds vilja. Lärjungarna prisade Gud för hans stora gärningar. Men alla förstod, var de än kom ifrån. För att Gud vill att alla vi människor ska förstå att vi hör ihop.

Vad gör då den helige Ande med oss?

Jesus säger att den helige Ande är strömmar av levande vatten som flyter ur vårt inre. Och dessa strömmar yttrar sig på flera olika sätt. Profeten Jesaja talar om detta:

”Jag tackar dig, Herre…
.. ja, Gud är min räddning, jag är trygg och utan fruktan.
Min kraft och mitt värn är Herren, han räddade mig. Jublande skall ni ösa vatten ur räddningens källor…
..Tacka Herre, åkalla honom, berätta för folken…
Lovsjung Herren för hans väldiga gärningar, gör dem kända över hela jorden..”
”Ty stor är han mitt ibland er…”

Mitt ibland oss finns Jesus – det har han lovat. Men genom den helige Ande är han mer än så. Han är också levande och verksam i våra liv för att vi ska förstå att det han gör med oss är både för evigheten och för det liv vi lever nu.

 

Och strömmarna av levande vatten är till för att delas!

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.