Från mitt lilla hörn av världen

Från mitt lilla hörn av världen

Mitt hörn av världen, mina små iakttagelser och funderingar över livet är kanske inte så märkvärdiga. De flesta andra har också sådana funderingar på sitt lilla hörn, även om alla inte skulle acceptera beteckningen ”hörn”. Ett hörn är ju bara en liten del av verkligheten och många av oss tror sig nog om att ha lite mer att ge än bara ett ”hörn”. Men jag nöjer mig med ett litet hörn. För även det lilla kan vara viktigt.

Just nu har jag många tankar om tillståndet i världen. Vem har inte det? Många bekymrar sig om det hårdare klimatet mellan människor och det snart kraschande klimatet för hela jordens liv. Och tendenserna är skrämmande. Tongångarna mellan ledare för olika länder låter olycksbådande. Värst låter för närvarande han som tror sig vara kung av Turkiet. Men han är inte ensam. Överallt i västvärlden är tongångarna mer och mer nationalistiska.

”Självklart” handlar det inte om att återupprepa gamla försyndelser som vi kan läsa om i historien! Nej, nej, det är förstås bara något som ”folket” måste reagera emot i nutiden. Fast den som läst bara liten aning historia känner igen vindarna. Det är samma vindar som blåste när första och andra världskriget startade (1914 och 1939). Det handlar om underblåst hat förklätt till ”kärlek till nationen”.

Har vi inte lärt oss något alls? Det är min lilla ”hörnfråga” för idag.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.