Förtroende

Förtroende. Det är ett bra ord. Men det är inte bara bra utan också viktigt. Den som har mångas förtroende förväntas vara någon att lita på. Ett bra ord för alla politiker att meditera över – hur förvaltar jag det förtroende som jag fått? Förtroende är något som behövs i alla medmänskliga relationer. Från det minsta till det största.

Förtroende är något vi får, eller något vi ger. När vi ger det är det i tillit och hopp. Vi förväntar oss något och lämnar vår tillit, ger vårt förtroende. Vi vet att det är skört. Människor har så lätt att göra varandra illa, och förtroenden bryts ideligen. Tyvärr är vi sådana. Men alla våra misslyckanden är inte sådana att de förstör allt. Ibland är de början på något nytt.

Men att ett förtroende är att få något oerhört stort från en annan människa. På sätt och vis är det precis som i förra stycket, fast tvärtom. Nu är det jag som har ett förtroende från någon annan. Någon annan som tror på mig! Som förväntar sig att jag bryr mig, att jag inte sviker. Och då vill jag inte vara den som inte håller måttet och sviker förtroendet. Men precis som i stycket ovan så sker också det. Det sker fast vi inte ville, och det sker också när vi inte bryr oss om att vårda de förtroenden vi fått.

Mycket av den information och utflöde av nyheter som jag möts av överallt handlar om hur människor hanterar förtroenden. Tyvärr hör jag oftare om de dåliga exemplen. Inför varje riksdagsval och alla andra förtroendeval hör jag talas om alla löften som ska infrias – både dem som jag tror är bra och de löften som verkar uppåt väggarna. Efter varje sådant val märker jag att det mest har varit ord. De förtroenden som jag som väljare lämnar ifrån mig verkar många förtroendevalda ta lätt på.

Vi människor bryts mot varandra. Vi utväxlar information, och ger förtroenden åt varandra kors och tvärs. Och det är viktigt. Men utan förtroende blir det inget bestående. Bara mer luftslott och brutna löften.

Författare: Lói Stefánsson

Jag är islänning, numera också svensk. Bott i Sverige sen 1976. Inga planer på att flytta härifrån men älskar Island - och Sverige.